Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan Sıddık Naci Eren Efendi’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserindeki Cuma Evradındaki Salavat-ı Şerifelerden                                   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i […]

Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01                 ŞÂBAN-I ŞERîF Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ Hak buyurdu Cibril’e, al […]

Mirac 07

Mirac 07                     foto: Burak Mescidi   Yahya Şirvani Hz. Şifaül Esrar isimli eserininMirac-ı Nebi’nin şerhi bölümünden : “Sonra harikulade güzel güzel döşemelere (Refref’e) yaslanırlar ” (Rahman suresi 769) … Allah Resulü’nün ruh miracı , beden miracından bin defa daha yüksektir. … Şeyh dedi (k.s.) : […]

Mirac 06

Mirac 06 Hüseyin Vassaf efendi’nin Gülzar-ı Aşk eserinden                       foto: Burak duvarı   Gel alem-i manaya Mirac edegör mirac Azm eyle ev ednaya Mirac edegör mirac … Hak cezbesin aşıklar Bu yolda Burak eyler Buldunsa o hali ger Mirac edelim mirac   s.592  

Mirac 05

Mirac 05                   Selahaddin Uşşaki hz’nin Matlaul Fecr’inden MİRACİYE Cezbe-i ‘aski Hudâ vü ‘akl-i kül Sildi naks-i mâ-sivâyi cüzz ü kül Mâ-sivâdan eyledi ya’ni ‘urûc Zirve-i bâlâya itdi pes vülûc Atdi kâf-i kevni ol ankâ hemân Oldi kâf-i “kâbe kavseyn” âsiyân  

Mirac 04

Mirac 04                   Cemaleddin-i Uşşaki Hz Divanından   Mirac idüp Hakkı eğer görmesen Kim bilebilürdi nedür “eynema” s.4 ş.2 b.3 ……….. Ruhile mirac idenün kendi içre kendüden Aşkı refref aklı Cibril gönli de eflak olur s.165 ş.156 b.4 ……….. Ruhını mirac-ı manaya o elbet irgürür Gicelerde habını […]

Mirac 03

Mirac 03                         Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından … Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa, Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben. … Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam, Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197 ……………….. Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı […]

Miraç 02

Miraç 02                     Bekir Sıdkı Visali Hz divanından   SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76) Vennecmi izaheva Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced Ve alâ ali […]

Miraç 01

Miraç 01                         Sıddık Naci Eren Hz. Divanı’ndan Aç gönlümün penceresini, bir kez bana lütfeyle Resûl’ün hürmeti içün, Miraç yolunu göster VUSLAT YOLUNU GÖSTER sayfa: 179 … Derviş Allah hû dese, arşa çıkar ünleri Rûhan miraç ederler, göresin dervişleri DERVİŞ OLAN KİŞİLER DELİ OLAĞAN OLUR  […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04                                                     Muhitter on sekiz bin aleme nazır mekan oldur Gören hem görünen her yerde hazır hak ayan oldur, Benim ayine-i suret görünen can u canan oldur, […]