Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02                           Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin divanından   :   Gel tevhide tevhide, Hakk’ı zikret her yerde Gönüllerde dillerde, lâ ilâhe illâllâh   Kalbini cennet eyle, esrâr-ı tevhid ile Cehennemi söndürür, lâ ilâhe illâllâh   Odur tevhid kal’ası, girenler necat bulur […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 01

Tevhîd Uşşaki 01     Câhidî Ahmed Efendi’nin divanından  (v.1659 kilitbahir ) :   Her kelâmın a’lâsı Lâ ilâhe illallah Cümle varın Mevlâsı Lâ ilâhe illallah s.111 …………… Bu zümrede var isen Eğer gerçek er isen Muhammed’e yâr isen Tevhîde gel tevhîde.   s.151 ……   Ol yüce Sübhâna tutmuşam yüzüm “Bir” ile bir olam […]

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (S.A.V.) ŞİİRLER

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (SAV) ŞİİRLER         foto : Aşıkane dergisi 1.sayısı Salavat-ı Şerifler yazısının görseli   Bekir Sıdkı Visâlî Hazretleri “Şemâil-i Şerif” kasidesinde : “Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya Cemîl / Güller aldı rengini ol mübarek yanağından / Ol mübarek nuru simsiyahtır ken necîm / Semâdaki yıldızlar gözlerinin nurundan” diyerek vasfetmiştir. […]

Sultanı Salavât-ı Şerife

Sultanı Salavât-ı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtiz zatiyyeh. Ve alâ rûhihi ve alâ ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâti sıfatiyyeh. Ve alâ nurihi ve alâ  envari ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ef’âliyyeh. Ve alâ kalbihi ve alâ gulubi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil […]

Münâcatı Kübra

Münâcatı Kübra Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezî  halekal insâne minnûr vessalâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin mazharil envar. Ve alâ âlihî ve ehli beytihi bir sebebi gıyam innası minnûr. Cemi esmâ ve sıfatı Câmi saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi hâvi makâmı uluhiyeti zâtta sana ibadet ederim Allah’ım. Cemi esmâ ve sıfatı Sâtır saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi kahir makâmı ahadiyeti zâtta vücudumdan fâni […]

Can Kafesden Uçmadan Gel

Can Kafesden Uçmadan Gel                                                 foto : Hulusi Ömer Efendi’nin Kabri Şerifi (Nazilli Evranlı kabristanı)   Can kafesden uçmadan gel Ruhu Sultan ide gör Geç aradan göçmeden gel Nuru burhan ide gör […]

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı Bekir Sıdkı Visali Hz.                 foto : Bekir Sıdkı Visali Hz.nin İzmir Tilkilik mahallesinde yaşadığı sokağın günümüzden bir görüntüsü   Sıddık Naci Eren Efendimizin bu konu hakkındaki sohbeti : Sıddık Naci EREN Balıkesir-i Hz. nin 1989 yılı sohbetlerinden. Hüsamettin Kopuk paylaştı: 6 Ocak […]

İsmi Azam Duası ve Tesbihi

İsmi Azam Duası ve Tesbihi Saadeti Ebediyye Pazartesi evradından Sıddık Naci Eren Efendi                                     İsmi Azam Duası  Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti […]

Dua-i İsmi Azam’ın meali

Dua-i İsmi Azam’ın meali                                 (Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Çarşamba gününün virdinde Sıddık Naci Eren ef.) Bismillâhirrahmânirrahim 1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3-Ey dua ve isteklere cevap veren […]

Seyyid Kazim Kizilkanat Hz’ne yazılan bir şiir

Kazim Kizilkanat Seyyid Hz Dervisi Bayram’ın Şiiri                                       Bir kamyoncu adı Bayram . Kula’dan geçerken kamyonu durduruyor. Kazım efendinin zikir meydanı açtığı eve giriyor. Bir gece misafir kalıp derviş oluyor . Ve bu şiiri yazıyor. Kula’dan ayrıldıktan […]