Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1                         Ümmi Sinan Hz. divanından : İmam Hüseyin’in kanı aşkına Bizi ol dost Muhammed’den ayırma s.162 … Ya Ali Ebu’l- Hasan sın hem Hüseyn Kerbela Dürr ü cevher madeni ehli şehadet Murteza s.181 ************ Seyyid Seyfullah hz. divanından […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6                         Muharremde Esrarlar Muharrem aşure günü Diğer günlerin üstünü Süleyman’ın ol mülkü Verdi onuncu günü … Adem Aleyhisselam Girdi aşure cennete İbrahim Aleyhisselam Kurtuldu ol ateşten … Mel’un yezid acımadı Ehli beyti yazık etti Gitti şehid-Hüseyin de Cuma günü […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5                                     kerbela Ali Asgar hz türbesi   Ömer Hulusi hz (d.1222/1805-ö.1285 /1868) divanı   On iki imamın asl u nesli beytullah ise Şah Hasan canım Hüseyn-i Kerbeladan dönme sen s.384 ş.371 k.3 … Sadıkanın gözlerinden […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4                                     MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud Hakikati Muhammediyye mir’at-ı kâinat oldu Penci aba sinesinden doğdu mevcudat etti zuhur Ah çekip muharremül […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3                 Hz Zeynebin Kardeşinin Şehid Edilişini Gördugu yer     Selahaddin Uşşaki Hz (v.1783) Divanından : Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin âlemin övüncünün torunlarıdırlar (K.7-30) Hz. Hasan Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in gözünün nurudur ve onun yüzündeki güzellik […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1                             Muharremdir tecellí-gah-ı Mevla Muharremdir cemale rah-ı kusva (1/1) Muharrem oldı matem-gah-ı  sadat Muharremdir  ibadet -gah-ı zíba (1/2) Muharremdir bahar-ı hüzn ü endüh Muharrem maşrık-ı necm-i belaya (1/3) Muharremdir meharimden muharrem Muharremdir şuhur içre mükerrem  (1/4) Muharremdir […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hac Geldi ezan sesleri,sanki Bilâl-i Hâbeşi Çoşup taştı hacılar, aşkına Muhammed’in Fahr-i alem Ahmed’in s.73 Divan … Ey hacılar Medine’ye bizden selâm götürün Ol mübarek Mekke’ye bizden selâm götürün … Döner sâf sâf hacılar, Kabe’nin etrafında […]

Abdullah Arığ ve Kitapları

Abdullah Arığ ve Kitapları                   Abdullah Arığ emekli hakim idi. Uşşâkî yolunda hocası Mehmet Akhan efendidir. İki kitap yazmış; bir kitap ta tercüme etmiştir.                     Yazdığı kitaplar :  Allah’ı Niçin Anıyoruz? ve İslam’da tasavvuf hac ve sırları Tercüme […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 9

Uşşâkî şiirlerinde Hac 9                             foto : Hanefi mihrabı   taşı toprak tavafından aşıklar bulmadı vefa gönül beyti rahman oldu haccu ümre edersen gel hüsnü gülzari hz. (1872-1965) divanından ********* Varup ihrāma girelüm Hamd u śenālar idelüm Eşigine yüz sürelüm Ķara donlu Beytullāh’uñ Muhyiddin […]

Âsitâne’de Kurban Bayramı

Âsitâne’de Kurban Bayramı Âsitâne-i Uşşâkî’de Kurban Bayramı                               Temcid / Uşşâkî Âsitânesi Geçen Ramazan bayramında okunan Temcid       Not: Temcid ve bayram salası için ek bilgi için :  http://www.ussaki.com/v2/temcid-ve-bayram-salasi/