Kaşif Esad Efendi ve Divanı

Ümmi Sinan’ın Saklı Hazinesi: Kaşif Es’ad Efendi Hayatı – Edebi Kisiliği – Divanı Enes İlhan Grafiker Yayınları 17.yy.da halvetiler en etkin tarikat olma özelliğini sürdürür. Sivasiyye, Karabaşiyye, Nasuhiyye, Cahidiyye, Ramazaniyye, Cihangiriyyeve Mısriyye kolları kurulmuştur. (s.29) Divan edebiyatına mensup bilinen şairlerin haricinde kaynaklarda dahi adı geçmeyen pek çok şair vardır ki yazdıkları şiirler ile büyük şairlerin […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 11

Uşşâkî şiirlerinde Hac 11                               Karibi hz. 16.yyın sonu ile 17.yy başında yaşamış . Memican Saruhani hz’nin öğrencisi . Aslen Saruhanlı Gelibolu’da yaşayıp Tekke mezarlığında medfun olmuştur. Karibi hz. Elifnamesinden : He hilâlün kabe kavseyn ayetinün şerhidir Lamelif lâ-şekk sebebsin hilkat-i […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 11                                                         foto : hz. Abbas kabri şerifi kerbela   Karibi hz. Elifnamesinden : Hı haber virdi Hasan Hulk-ı Irzâ etbâına Lam letâfet mülki […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 10

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 10                             foto : Vah Hüseyin (a.s.)   Hasan Basri  Baba hz’den bir nefes: Tevella ehliyiz sofi,biz tabi-i Hüseyni’yiz Sevdik onu olduk safi,biz tabi-i Hüseyni’yiz Sev hüseyni ez can-u dil,Hak’ka Hüseyin’dir delil Hüseyin’dir zât-i celil,biz tabi-i Hüseyni’yiz Hüseyni’yem […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 9

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 9                                                   Hüsnü Gülzari hz. divanından : ONLARIN BASTIĞI TOPRAK GÖZLERİME TÜTYA GELDİ … Eyledim cihanı seyran Bize lütfeyledi Rahman Elinde zülfikar heman Aliyyel murtaza geldi.   […]

Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1

Uşşâkî yolunda Mersiye ve Mersiyehan 1                                                   foto : Ali Ekber hz.nin şehit düştüğü yer Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevîler tarafından […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8                                         foto : Hz. Hüseyin’in kabr-i şerifi   Hazmi Tura Hz’nin Kerbelâ Mersiyesi    Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım Kerbelâ fâci’asın yâd ederek ağlayalım Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım […]

Eşşehidi Secereyi Kerbela

Eşşehidi Secereyi Kerbela Bismillahirrahmanirrahim ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi mübareke medheyledi Kur’an da Habib ehlini Hüda Memleketi Rabbaniyeden bütün kainat zevkini Ehlibeytten aldı feyzi manevi nuru gıda Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen Hadise-i azimelerde en büyüğü İmama-ı Hüseyin Şuheda Ol sahnede yetmişiki yarenile verdiler ruhunu Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda Her birini zikir […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7                           foto : Kerbela Hz Hüseyin , Hz Ebulfazl Abbas ve 72 şehidin türbe camileri   Süleyman Rüşdi Hz Divanından Çıkup Al-i yezid şehr-i Huseyni Kerbeladan kim Irişmiş aslını nar-ı cehennemde karar itmiş s.189  ş.148 k.2 Kulzum-i merg-i […]

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1                         Ümmi Sinan Hz. divanından : İmam Hüseyin’in kanı aşkına Bizi ol dost Muhammed’den ayırma s.162 … Ya Ali Ebu’l- Hasan sın hem Hüseyn Kerbela Dürr ü cevher madeni ehli şehadet Murteza s.181 ************ Seyyid Seyfullah hz. divanından […]