Yazılarımız

Aldatmasın Sûret Seni

Aldatmasın sûret seni sîrette dâimâ olagör, Bend etmesin hilkat seni sırr-ı süveydâ olagör. 'Âlem mezâhir âdeme âdem de ism-i a’zama, ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Cümle İmamlar

1925 Cennetul Baki: Hz Abbas, Hz. Fatıma Zehra, Hz Hasan, Hz. Zeynelabidin, Hz. Muhammed Bakır ve Hz. Caferi Sadık türbesi ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Âli Aba

Dü-cihana şahdur âl-i abâ Burc-i nurda mâhdur âl-i abâ Hakka düşmendur olarun düşmeni Bil habibullâhdur âl-i abâ Anları âgâh eder ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Yapış Âl-i Resulün Damenine

Yapış Al-i Resulün damenine İletsin seni Hakk'ın rahmetine Muhabbet eyleyen onlara bunda Yarın Dergah-ı Hak'da ol sevine İtaat kılmayan Al-i ...
Daha Fazlasını Oku

Alaaddin Uşşâkî Hz.

Alaaddin Uşşaki Hz. Halveti tarikatının ileri gelen büyüklerindendir. Kayserili İbrahim-i Taceddîn’in halifesi olan Alâaddîn-i Uşşâkî, şeyhinin denetiminde uzunca bir süre ...
Daha Fazlasını Oku

Ahmed Semerkandî Hz.

Ahmed Efendi Seyyid Haşim Efendi’nin oğlu olarak Semerkand'da doğdu. (Tahminen 1447 ) Gençliğinde Nurbahşi (Seyyid Muhammed Nurbahşi hz. v.1464) yoluna ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Muharremde Zuhur İtdi Beliyyat

Muharremde zuhur itdi beliyyat Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat .... Muharrem oldı matem-gah-ı sadat Muharremdir ibadet-gah-ı ziba ... Muharremde şehid ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.’lerinden

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, ...
Daha Fazlasını Oku

Ehli Beyt: Talib-i İrşadi Hz.’lerinden

Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz Ehl-i beyt-i ...
Daha Fazlasını Oku