Sultan III. Murad

Hz Pir Uşşâk’ta iken Osmanlı Padişahı, ll. Sultan Selim idi. Padişah’ın iki oğlundan biri olan şehzade III. Murad Manisa’da vali idi. Şehzâde Murad, kendisinin padişah olup olamayacağını sorduğu bir mektubu, Uşşâkta bulunan Pir Hazretlerine göndermiştir. Uşşâk’a varan ulak Hazret-i Pir’in dergahına giderek huzuruna kabul edilir. Ulak getirdiği mektubu Hazret-i Pir’e vermeden ve ziyareti hakkında bir tek kelime söylemeden Hazret-i Pir ulağa hitaben:

– “Git şehzadeye söyle, hemen İstanbul’a hareket etsin. Falanca gün saltanat tahtına oturacaklardır.” buyurur.

Ulak hemen Manisa’ya dönerek durumu şehzâdeye bildirir. Şehzâde III. Murad vakit geçirmeden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkar. Balıkesir’e geldiğinde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın gönderdiği heyetle karşılaşır. Sadrazamın mektubunu alıp okuyan Şehzâde Murad, bu mektuptan, babası ll. Selim’in hamamda düşerek öldüğünü, sadrazamın bu ölüm keyfiyetinin halktan sakladığını ve kendisini tahta çıkmak üzere davet ettiğini öğrenir. İstanbul’a gelen Sultan lll. Murad tahta çıkar.