Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hz.’nin(k.s.a) Kabr-i Şerifi

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin kabr-i şerîfi İstanbul, Kasımpaşa’daki Uşşaki Âsitânesi (külliyesi) içinde bulunmaktadır.

Hz Pir’in türbesini de barındıran bu tevhidhane, uşşakiliğin âsitânesi ve Pir’in makamıdır. Önceleri ahşap ve kârgir olan bu tevhidhane, daha sonra tersane emîni Yusuf Efendi (Ö.1748) tarafından yeniden külliye olarak inşâ ettirilmiştir. 1718 yer sarsıntısından sonra türbe ve tevhidhane harap olmuş ve II. Abdulhamid tarafından binalar yeniden onarılmış ve etrafı duvarlarla çevrilerek koruma altına alınmıştır. 16.yy’ın son çeyreğinde Pir Seyyid Hasan Hüsamüddin Uşşâkî tarafından kurulan Uşşâkî külliyesi 1925 tarihine kadar aralıksız hizmet vermiştir. 1960 yılında külliyenin tarihi öneme haiz semahâne, haremlik ve selâmlık bölümü bilinçsizce yıkılarak yerine bir ilkokul inşâ edilmiştir. Bu muhteşem külliyeden geriye kalan unsurlarda 1982’de onarılmıştır.