Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.’nin (k.s.a.) Şeyhleri

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerine, Mürşidi Emir Ahmed Semerkandi (k.s.)  Hazretleri tarafından Kübreviyye’nin Nur Bahşiyye yolundan hilafet  verilmiştir. Pir Hazretleri İstanbul’a geldiği zaman, büyük veli Ümmi Sinan (k.s.) Hazretleri kendisine iltifatta bulunmuş ve Sinânî tâc ve hırkası giydirerek halveti yolundan hilafet vermiştir. Binanaleyh her iki tasavvuf yolundan icazeti bulunan Pir Hazretleri bu yollardan büyük  feyizler almış ve bu feyiz nehirleri ile ummanlaşmıştır. Bu yolda  manevi ilim deryasına dalmış, coşan aşkı ve aldığı manevi emir üzerine Uşşâkîlik yolunu kurmuştur.