Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.’nin (k.s.a.) Evlatları

Hazret-i Pir‘in üç oğlu ve bir kızı olup, oğulları ulemadan Mustafa Efendi, Abdulaziz Efendi ve Abdurrahim Efendidir. Kızı Ferah Sultan’dır. Kendisinden sonra gelen aile efradı Uşşâkîzâde adını, aile adı olarak muhafaza etmiştir.

Mustafa Efendi: Hüsameddin Uşşâkî‘nin büyük oğlu olup H.970 (M.1562) yılında doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak, Halep, Kudüs, Medine, Selanik, Bursa, Edirne ve Eyüp mollalığı yaptı. Ramazan H.1033 (M.1624) yılında İstanbul kadısı olup, H.1034 (M.1624) yılında azledilerek Anadolu kazaskeri payesi verildi. H.1037 (M.1628) yılında vefat etti. Kasımpaşa’da Uşşâkî Âsitânesi’nde medfundur. Salih, iffetli, vakarlı idi. Alim bir zat olup, devrinin ileri gelen yazarlarındandı.

Abdulaziz Efendi: Hüsamüddin Uşşâkî‘nin ortanca oğludur. H.978 (M.1570) yılında doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak H.1040 (M.1631) yılında Halep mollası oldu. H.1042 (M.1632) yılında azledildi. H.1045 (M.1635) yılında vefat etti. Kasımpaşa’da Uşşâkî Âsitânesi’nde medfundur. Devrinin ileri gelen devlet adamlarından alim bir zat idi.

Abdurrahim Efendi: Hüsamüddin Uşşâkî‘nin küçük oğludur. H.1001 (M.1593) yılında doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak Halep, Diyarbakır, Galata ve Üsküdar mollası oldu. H.1078 (M.1667) yılında vefat etti. Edirnekapı’da medfundur .

Ferah Sultan: Hüsamüddin Uşşâkî‘nin tek kızıdır. H.983 (M.1576) yılında doğdu. Medrese-i Uşşâkî’de tahsil gören Ferah Sultan Gazi Evranos ailesinden olan Basra Kadısı Vardarizade Mehmed Efendi ile evlenmiştir. H.1055 (M.1645) yılında vefat etmiştir. Kasımpaşa’da Uşşâkî Âsitânesi‘nde medfundur.