Havuzlu Uşşâkî Tekkesi

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi                                                                     Havuzlu mescid camii adresi : Nişancı mah. Türkeli cad. Nişanca yokuşu Havuzlu Mescid çıkmaz sok.no.2 kadırga Fatih/ İstanbul […]

Abdurrahman Sami Efendi’nin Bestesi

Abdurrahman Sami Efendi’nin Bestesi                                     Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sami Niyazi hz’nin hilafet aldığında bestelediği eseri : Asitanın senin Darül Eman’dır . Güfte: Ahmed Hüsami Efendi. Okuyan Naim Kaya efendi. https://www.youtube.com/watch?v=2z3NT-D-ON4&t=20s

Hamdiyye

Tekkelerde Sofra Âdâbı ve Hamdiyye   Muzaffer Efendi Hazretleri tasavvufa ve tarîkat-ı aliyyenin âdâb ve evrâdına tahsîs ettiği eseri Ziynet’ül Kulûb’de tekkelerdeki sofra âdâbına dâir şunları lutfetmişler…   TEKKELERDE YEMEKLERDEN SONRA OKUNAN HAMDiYYE   Akşam namazı edâ edildikden sonra, dervîşân sünnet-i seniyyeyi ihyâ için ellerini yıkarlar ve sofraya öyle otururlar. En son şeyh yani mürşid […]

Pir Hz. Malayca’da

Pir Hz. Malayca’da     Malayca (Malayca : بهاس ملايو/Bahasa Melayu) Malezya, Brunei ve Singapur’un resmî dilidir. Tayland, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Malezyalılar tarafından da konuşulmaktadır. Doğu Timor’da geçerli bir dildir. 20-30 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. ****** TAREKAT KHALWATIYYAH USSAKI Sayyid Hasan Husameddin pengasas cawangan Ussaki Tarekat Khalwatiyya merupakan mistisisme Islam, juga […]

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış     Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). ….. Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun kabrinin feyizlerini dile getirdiği on […]

Nasihatname

Nasihatnâme – Ahmed Câhidî Uşşâkî Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sevk etmeyi amaçlayan, didaktik bir üslup çerçevesinde İslâm’ın ahlak ve irfân boyutuna dikkat çeken eserler olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan, yaşadığı Çanakkale ve civarında […]

Simav’da Uşşâkî Camii

Simav’da Uşşâkî Camii                                                               Simav’da Hisar’ın dibinde bulunan Şeyh Bedreddin Camii Halk arasında İvaz Paşa camii diye de adlandırılır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen camiye ait […]

Muhammed Zühdü Efendi’nin türbesi yenilendi

Muhammed Zühdü Efendi’nin türbesi yenilendi.     Muhammed Zühdi Uşşâkî (1740-1806) yolu büyüklerinden olup Selahaddîn-i Uşşâkî hazretlerinin halîfesidir. Nazilli müftülüğü de yapmıştır.   Hocası tarafından İstanbul’dan Nazilli’ye, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını öğretmek üzere gönderildi. 1806 yılında vefât etti. Vefâtından sekiz yıl sonra (1814) Nazilli Mülkî Âmiri Halil Bey tarafından türbesi yaptırıldı. Türbe, renginin yeşil […]

Vird-i Settar

Vird-i Settar                       YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ (يحياى شروانى) Seyyid Cemâlüddîn Yahyâ b. Seyyid Bahâiddîn eş-Şirvânî (ö. 870/1466) Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu, sûfî müellif. … Yahyâ-yı Şirvânî Arapça, Farsça, Türkçe manzum ve mensur eserler kaleme almış, şiirlerinde “Seyyid” mahlasını kullanmıştır. 1. Virdü’s-settâr (Vird-i Yaĥyâ, Vird-i Ħalvetiyye) (Süleymaniye […]

Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî Hazretlerini Anma, Sempozyum ve Uşşâkî Devrân-ı Şerîfi

Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî Hazretlerini Anma, Sempozyum ve Uşşâkî Devrân-ı Şerîfi                                               Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî Hazretlerini Anma, Sempozyum ve Uşşâkî Devrân-ı Şerîfi Programı: 7 Mayıs 2017 Pazar Günü, Saat 13:00 […]