Sıddîk Nâci Eren Efendi Âşıkâne’de

                                  Muhterem Sıddîk Nâci Eren Efendimizin desturu ile yeni sayımızdan itibaren yazıları dergimiz Âşıkâne’de yayınlanacaktır.

Can Kafesden Uçmadan Gel

Can Kafesden Uçmadan Gel                                                 foto : Hulusi Ömer Efendi’nin Kabri Şerifi (Nazilli Evranlı kabristanı)   Can kafesden uçmadan gel Ruhu Sultan ide gör Geç aradan göçmeden gel Nuru burhan ide gör […]

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı Bekir Sıdkı Visali Hz.                 foto : Bekir Sıdkı Visali Hz.nin İzmir Tilkilik mahallesinde yaşadığı sokağın günümüzden bir görüntüsü   Sıddık Naci Eren Efendimizin bu konu hakkındaki sohbeti : Sıddık Naci EREN Balıkesir-i Hz. nin 1989 yılı sohbetlerinden. Hüsamettin Kopuk paylaştı: 6 Ocak […]

Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyaret

Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyâret                                           Efendi hazretleriyle buluştuğumuz bu günde; sohbetiyle, teveccüh ve duasını alıp musafaha ile ayrıldık. Rabbimiz sağlık, sıhhat afiyetten ayırmasın. Ayrıca sıcak ve samimi karşılama için başta Mehmet Eren olmak […]

İsmi Azam Duası ve Tesbihi

İsmi Azam Duası ve Tesbihi Saadeti Ebediyye Pazartesi evradından Sıddık Naci Eren Efendi                                     İsmi Azam Duası  Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti […]

Dua-i İsmi Azam’ın meali

Dua-i İsmi Azam’ın meali                                 (Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Çarşamba gününün virdinde Sıddık Naci Eren ef.) Bismillâhirrahmânirrahim 1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3-Ey dua ve isteklere cevap veren […]

Seyyid Kazim Kizilkanat Hz’ne yazılan bir şiir

Kazim Kizilkanat Seyyid Hz Dervisi Bayram’ın Şiiri                                       Bir kamyoncu adı Bayram . Kula’dan geçerken kamyonu durduruyor. Kazım efendinin zikir meydanı açtığı eve giriyor. Bir gece misafir kalıp derviş oluyor . Ve bu şiiri yazıyor. Kula’dan ayrıldıktan […]

Şifreler savaşında Bir Uşşaki

Şifreler savaşında Bir Uşşaki /Mustafa ÖZCAN                       O devirde de şifreler çarpışıyordu. İbni Arabi ve Nostradamus ikilisi gibi; Joachim’e mukabil kefenin karşı kısmında İbnü’l Bercan yer alıyordu. O ise Nureddin Zengi’ye Kudüs’ün 1187 tarihinde fethedileceğini müjdelemişti. Bu keşfin ortaya koyduğu fetih Mescid-i Aksa’nın minberini bile […]

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif     2008+15 18 Mayıs 2008 Pazar 2008+15 Kur”ân”daki gaybî işaretler aslında hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutuyor. Muhammed Mütevelli Şaravi”nin dediği gibi Kur”ân-ı Kerim”de Yusuf kıssasında “Kale”l meliku i”tüni bihi” ifadesi Kur”ân-ı Kerim”in diğer mucizatı gibi bir mucizedir. Orada Firavun yerine “kral” ifadesi kullanılıyor. Zira Hazreti […]

Mevlid-i Şerif 12

Mevlid-i Şerif 12 foto : Mısır’da Mevlid-i Şerif kutlaması   Ümmü arz Mekke’de doğdu ol Habibi medeni Şanı levlak oldu Alemlere Rahmet bedeni Affederdi o mübarek kendini İnciteni Girmedi Kalbine asla hubb i dünyay i deni Affeder Hz Mevla ona İmam edeni Yakamaz narı cehennem şer’i üzre gideni Ruhi Ahmet en evvel halk oldu hem […]