Tıp ve Uşşâkî

Tıp ve Uşşâkî   Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Şifa “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuarâ, 80) Kalplerin tabibi Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hastaya şöyle dua eder : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. “ […]

Mehmet Kamil Efendi

Mehmet Kamil Efendi                                   Mehmet Kamil (Özüaydın) (Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi Mehmet Kamil)   1874 (1290)’te Kosova-İsalar Köyü’nde doğdu. Müderris Osman Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini köyünde yaptı. Sonra İstanbul’a gelerek Haseki Sultan Medresesi’ne kaydoldu. Fatih Dersiamlarından Alasonyalı Hacı Ali Efendi’nin […]

İbrahim Uşşâkî Efendi

İbrahim Uşşâkî Efendi                 Bursa Hacı İvaz Paşa Camii   Bursalı sufi, yazar Uşşâkî İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney (Kırkağaç) köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi. Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan Sıddık Naci Eren Efendi’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserindeki Cuma Evradındaki Salavat-ı Şerifelerden                                   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i […]

Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01                 ŞÂBAN-I ŞERîF Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ Hak buyurdu Cibril’e, al […]

Mirac 07

Mirac 07                     foto: Burak Mescidi   Yahya Şirvani Hz. Şifaül Esrar isimli eserininMirac-ı Nebi’nin şerhi bölümünden : “Sonra harikulade güzel güzel döşemelere (Refref’e) yaslanırlar ” (Rahman suresi 769) … Allah Resulü’nün ruh miracı , beden miracından bin defa daha yüksektir. … Şeyh dedi (k.s.) : […]

Mirac 06

Mirac 06 Hüseyin Vassaf efendi’nin Gülzar-ı Aşk eserinden                       foto: Burak duvarı   Gel alem-i manaya Mirac edegör mirac Azm eyle ev ednaya Mirac edegör mirac … Hak cezbesin aşıklar Bu yolda Burak eyler Buldunsa o hali ger Mirac edelim mirac   s.592  

Mirac 05

Mirac 05                   Selahaddin Uşşaki hz’nin Matlaul Fecr’inden MİRACİYE Cezbe-i ‘aski Hudâ vü ‘akl-i kül Sildi naks-i mâ-sivâyi cüzz ü kül Mâ-sivâdan eyledi ya’ni ‘urûc Zirve-i bâlâya itdi pes vülûc Atdi kâf-i kevni ol ankâ hemân Oldi kâf-i “kâbe kavseyn” âsiyân  

Mirac 04

Mirac 04                   Cemaleddin-i Uşşaki Hz Divanından   Mirac idüp Hakkı eğer görmesen Kim bilebilürdi nedür “eynema” s.4 ş.2 b.3 ……….. Ruhile mirac idenün kendi içre kendüden Aşkı refref aklı Cibril gönli de eflak olur s.165 ş.156 b.4 ……….. Ruhını mirac-ı manaya o elbet irgürür Gicelerde habını […]

Mirac 03

Mirac 03                         Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından … Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa, Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben. … Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam, Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197 ……………….. Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı […]