Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır

Ramazan-ı Şerif mağfiret ayıdır                                           Ramazan ayının “başında rahmet, ortasında af, sonunda cehennemden azad vardır” “Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur” (İbn-i Ebi’d-Dünya) https://www.sorusorcevapbul.com/makale/ramazan/ramazan-ayinin-onemi Ol durur salih amel anla bugün ey […]

Ramazan-ı Şerif takva ayıdır

Ramazan-ı Şerif takva ayıdır                   Ramazan orucunu emreden âyetin sonunda, bunun gayesinin mânevî, rûhî ve ahlâkî olduğuna işaretle, “Ta ki ittika edesiniz, yani takva sahibi olasınız.” (2/Bakara, 183.) buyurulmaktadır. http://www.islamseli.net/oruc-ve-ramazan/52005-ramazan-ve-takva.html ……. Badehu ol eylese amal-i hacc u ya zekat Hem salat u savm ile etse bizi ezkar […]

Ramazan-ı Şerif tövbe ayıdır

Ramazan-ı Şerif tövbe ayıdır                         ” Şüphesiz ki Allah, ancak O, tövbeleri çokça kabul eder, çok merhamet eder.” (Tövbe süresi 118) Zira Peygamberimiz (s.a.v.) Her insan hata eder, hata edenlerin en hayırlısı da tövbe edenlerdir buyuruyor. (Fethul Kebir) http://yenibakis.com.tr/ramazan-tovbe-ayidir/ … Geldüm günahum bilmişem estağfirullah […]

Ramazan-ı Şerif Mukabele yapmaktır

Ramazan-ı Şerif Mukabele yapmaktır               Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’i mukâbele tarzında tilâvet etmek ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah’ın (s.a.v.) ve Hz. Cebrâil’in (a.s) amelinden; Allah Resûlünün (s.a.v.) sünnetindendir.  Bilindiği gibi Hazret-i Cebrâil (as) her Ramazan ayında Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v.) gelir ve Kur’ân-ı Kerîm’in o âna kadar […]

Ramazan-ı Şerif paylaşma ayıdır

Ramazan-ı Şerif paylaşma ayıdır                 Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, zekâtı, malınızın geri kalanının güzelleşmesi ve temizlenmesi için farz kıldı.” ……. Memicani Saruhani hz (Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz’den sonra postnişin olan zat) divançesinden Sad savm ile Ramazan’ı tutandur Dad darbıyıla küffarı ķırandur https://www.academia.edu/31838223/MEMİ_CÂN-I_SARUHANÎ_VE_DÎVÂNÇESİ_Memi_Cân-ı_Saruhânî_and_His_Divanche ……. Dün verdiğimiz […]

Ramazan-ı Şerif dua ayıdır

Ramazan-ı Şerif dua ayıdır                       Cahidi(yi) sensin ey seyyah iden rah-ı murad Kudret-ı Rabbü’l enamdan ruze-i derya fürat ‘Abdüne iren mutahhar her kimün kadr-i berat Fazl-ı rahman kudret-i Hak şehr ramazan merhaba Cahidi hz divan  4.şiir s.49 5.kıta ……. Hazreti Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem […]

Oruç sahur ve iftar yapmaktır

Oruç sahur ve iftar yapmaktır                           Sehl b. Sa’d’ın (r.a.) bildirdiğine göre: Resulüllah (a.s.): “İnsanlar iftar yapmakta (sünnet vechile) acele davrandıkları müddetçe daima hayır üzeredirler” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1838 Enes’in (r.a.) haber verdiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Sahur yemeği yeyiniz. Çünkü […]

Ramazan-ı Şerif Cennet kapılarının açıldığı aydır

Ramazan-ı Şerif Cennet kapılarının açıldığı aydır                   – Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam 2, (1079)) ……. Canımun cananı Furkan menba-ı ab-ı hayat Gösterür aynıma her dem ruz (u) şeb bir ah necat Sende nazil oldı […]

Ramazan-ı Şerif Sabır ayıdır

Ramazan-ı Şerif Sabır ayıdır                             “Sabır ayı olan Ramazan’ın ve her ayın üç gününün orucu kalpte bulunan bütün kötülükleri giderir.” (Müsned, 5:363) Başka bir hadis-i şerifte “Oruç sabrın yarısıdır” (Kenzü’l-Ummâl, 8:444) http://www.ramazan.sorularlaislamiyet.com/icerik/ramazan-sabir-ayidir ……. Cahidi hz divan  4.şiir s.49 2.kıta Gerçi Hakdandur tecelli […]

Ramazan-ı Şerif günahların af olma ayıdır

Ramazan-ı Şerif günahların af olma ayıdır                         “Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” (Nesai)   Cahidi hz divan  4.şiir s.49 1.kıta Hak Tealadan hidayet geldi Ahmed mısrına Fazl-ı rahman kudret-i Hak şehr ramazan merhaba Hak […]