Ey Dillere Can u Hayat bahşeyleyen Şahım Yetiş

Ey Dillere Can u Hayat bahşeyleyen Şahım Yetiş Güfte : Talibi İrşadi hz. (Uşşaki meşayıhından) Okuyan : Naim Kaya Efendi   Ey dillere cân-ı hayat,bahşeyleyen şâhım yetiş. Ad şânıyım sükker lebin, kandır şehinşşâhım yetiş Hüsn ü cemâlin şemine, pervâneyim cân atmağa, Gel yak çerağın gönlüme, ey rû-yi tab mâhım yetiş. Aşkın ‘sıratul müstakim’inden yolum ayırma […]

Emin Baba Hz.

GELİBOLULU MEHMET EMİN SITKI PASTUTMAZ EFENDİ 1881-1965   Mehmet Emin Pastutmaz efendi  1297 (1881) yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olup babasının ismi Hacı Osman efendidir. Hayatı hakkında fazlaca bilgiye sahip olamadığımız Mehmet Emin Sıtkı Pastutmaz efendi  İstanbul Yedikule’de bulunan İmrahor Uşşaki tekkesi postnişini  büyük aziz denmekle maruf Emin babaya biat etmiş ve onun irtihaliyle de halifesi […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin Mübarek İsimleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin Mübarek İsimleri   Bismillahirrahmanirrahim    Muhammedün (Yerde ve gökte çok övülen S.A.V.), Mahmüdün (Övülen, Yüce Hak tarafından, kendisine şefaat etme izni verilen S.A.V.), Ahmedün (En çok övülmüş, sevilmiş. S.A.V.) , Hamidün (Yüce Hakka, hamdın en kemalli manası ile hamd edici, övücü S.A.V.), Kasimün (O’nun künyesi , her şeyi yerli yerine […]

Cuma Evradından 1

Cuma Evradından 1                                             Bismillahirrahmanirrahim 21a innallâhe (inne allâhe) ve melâikete-hu yusallûne alen nebiyyi (alâ en nebiyyi) yâ eyyuhâ ellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen http://www.insandergisi.com/33-ahzab-suresi-56-ayet.htm ﴾Ahzab-56﴿ Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; […]

Cuma Evradı Salavatı Şerifeleri 3

Cuma Evradı Salavatı Şerifeleri 3                   Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulik-en-nebiyy-il-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen adede mâ ehata bihi ilmuke ve hatta bihi kalemuke ve ahsahu kitabuke verdallahumme an sadatina Ebi Bekrin ve Umere ve Usmane ve Aliyyin […]

Cuma Günü Salavat-ı Şerifeleri 2

Cuma Günü Salavat-ı Şerifeleri 2 Seyyid Abdülkadir Geylani (Hazretleri)’nin okuduğu aşağıda yazılı olan salavat-ı şerifenin manası. Allahım en üstün salavatın yaratılmışların en bahtiyarı olan efendimiz, sahibimiz, ümmi peygamber Muhammed’e ve O’nun hanedan ve arkadaşlarına olsun. Onları dünya ve ahirette bahtiyar kıl. Senin onlara olan rahmetin malumatın sayısınca kelimelerin mürekkebi miktarınca olsun. Seni ne kadar zikredici […]

Mevâki’u’n-Nucûm

Mevâki’u’n-Nucûm                   Halvetiyye’nin Uşşakiye kolunun Üçüncü Piri Şeyh Abdullah Selahaddin Uşşâkî’nin (Abdullah Salâhî, Vefatı:1197/1782. Kabri Fatih-Haydar’da postnişîni olduğu Tahir Ağa Telkkesi haziresindedir.) Şeyh Muhyiddîn-i Arabî’nin “Mevâki’u’n-Nucûm” adlı eserine, “Menâfi’u’l-Ulûm” adıyle yazdığı Arapça şerhi. Yazma. Kayseri Raşit Ef. Kütüphanesi, No: 1103. Kitap Selahaddin Uşşakî’nin kendi elyazısı iledir. müfid […]

Cuma Salavat-ı Şerifeleri 1

Cuma Salavat-ı Şerifeleri 1   Meleklerin sevabını yazmaktan yorulduğu salavat : Cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Huve ehlüh “Allah, bizden taraf Hz. Muhammed (a.s.m)’e layık olduğu mükâfatı versin.” veya Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandırsın ki o zaten buna ehlildir!” veya “Allahım O’nu layık olduğu şekilde mükâfatlandır.” veya Allahü Teala,Muhammed(Aleyhisselamı) biz ümmetine olan merhametinden dolayı […]

En yüksek makam abdiyettir

En yüksek makam abdiyettir (kulluktur) . Sıddık Naci Eren Hz. “Akşemseddin Hz.ne göre Kulluk beş kısımdır: Birincisi ten kulluğudur. Bu, Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Şeriatın va’zettiklerini seve seve yapma yolunda olmak, Allah’ın emirlerini tutmak ve sakınmamızı istediklerinden azami derecede sakınmaktır. Bugün bunları yapanlar evliya olarak bilinse de Akşemseddin Hazretleri ve diğer […]

Akşemseddin Hz.nin ve Muhyiddin İbn. Arabi hz’nin Salavat-ı Şerifesi

Akşemseddin Hz.nin ve Muhyiddin İbn. Arabi hz’nin Salavat-ı Şerifesi                           foto: İbni Arabi hz türbesi şam اللهم صل على محمد النبي المختار عدد من صلىعليه من الاخيار ، وعدد من لم يصل عليه منالاشرار، وعدد قطرات الامطار، وعدد امواج البحار،وعدد الرمال والقفار، وعدد […]