Tag Archives: Halveti Uşşaki

Ehli Beyt: Talib-i İrşadi Hz.’lerinden

by

Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz … Syf 92 Irfandan garaz ******* Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin bend Ruy yerde el gögüsde olmuş ehl-i müstemend Tab’ı şiir ehl-i fünun şeyh Hulusi’ye menend […]

Asitane Türbedarı Didar Anne

by

1909’de Didar anne Konya’da doğmuş. Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş. Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. Ahmed adında biriyle evlendirmişler  ama 27 yaşında dul kalmış; çocuğu olmamış.  Didar anne önceleri Cemaleddin Uşşaki hz.de türbedarlık yaparken Fatma anne yaşlanınca onu Pir hz.nin asitanesine almış. Fatma anne 1967’de vefat edince Asitanenin anahtarları […]