Tag Archives: Hasan İle Hüseyin

Ehli Beyt: Sofracı Hazretlerinin Divanından

by

Cemaleddin Uşşaki Hazretlerinin dervişi Sofracı Hazretlerinin Divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan ile Hüseyin’in haleti Yardım ide dü cihanda himmeti … 6. Mustafa’nın aynıdır ol muhterem Benim her demde bürhanım Alidir 17. Hasan ile […]

Ehli Beyt: Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan

by

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan: … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Biz Rahman’ı Sevmişiz. Syf. 101 ******* Allah’ın aslanısın, peygamber hanedanı Ey Aliyyül Murtaza, şefaat eyle bana Sen Zehra’nın gülüsün, baban Hazret-i Ali Ey Hasan-el […]