Tag Archives: Ömer Hulusi

Ömer Hulusi Hz Divanından Ramazan ve Oruç

by

Yüzüñ dergāh işigin sürerdik dem-be-demde Göñül tevĥįd’irince budur śavm-ı śālātın 397.şiir Kerāmet görse iŧminān śalātı śavmı ĥac etmez Mu’annid ķanmayan fāsıķ begenmiş kendi şeyŧānı 638.şiir Müttaķįdir taĥķįķimden ħaberi alsañ ey Ġonca-i gül ülfetin tevĥįd-i iftār ola 497.şiir Not: Muhammed Zühdi Hazretleri Uşşaki yolunun ana köklerinden birini temsil etmektedir. Onun halifelerinden biri de Ömer Hulusi hz. […]