Tag Archives: Vird

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Çarşamba (Bölüm-1)

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ 3.bölüm Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Allahümme zeyyin zevahirena bi-hidmetike ve bi-vatınena bi-marifetike ve kulubena bi-muhabbetike ve esrarena bi-müşahedetike ve ervahena bi-mu’avenetike. Allahümmec’al fiy kalbiy nuren ve fiy sem’iy nuren ve fiy basariy nuren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Salı Bölüm-1

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnu’atühu Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min illetin bil-cudi ma’rufün ve bil-ihsani mevsufün Ma’rufün bila gayeti Ve mevsufün bila nihayeti Evvelün kadiymün bila ibtida’in Ve […]