Tag Archives: Al-i Aba

Ehli Beyt: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.’lerinden

by

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, “Lahmüke lahmi”ye delil koydu Ali’yi yerine. Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali, Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine. Düşmedi nur, mülhid olan münkir olan müfsid olan, Ta ezeli mürted olan mayesi nar ahserine. Mazhar-ı gencine-i […]

Ehli Beyt: Talib-i İrşadi Hz.’lerinden

by

Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz … Syf 92 Irfandan garaz ******* Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin bend Ruy yerde el gögüsde olmuş ehl-i müstemend Tab’ı şiir ehl-i fünun şeyh Hulusi’ye menend […]