Tag Archives: Salahaddin Uşşaki

Mevlid-i Şerif

by

Hz Peygamber’in (s.a.v.) babası Hz. Abdullah’ın Medine-i Münevvere’deki kabrinin çeşmesi Mevlid ve Miraciye Salahaddin Uşşaki Hz. Her işe kıl Besmele’yle ibtida   192/ 22 Zikrin olsun daima Hamd-i Hüda … Zikrullah ile ol subh u mesa     192/26 Kıl salat hem ber Muhammed Mustafa … Nakl idüb andan çü Abdullah’a nur 195/16 Oldu pişanında çün tamu’l-beşer … […]

UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI

by

UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI / DÎVÂN-I İLÂHİYÂT, MEVLÎD, MİR’ÂT-I EYYÂM, NÂME-İ MUHARREM / ABDURRAHMÂN SÂMÎ-İ UŞŞÂKÎ Halktır yüzümüz Hak’tır özümüz Vahdete mihmân isteyen gelsin   * Abdurrahmân Sâmî Niyâzî, Osmanlı’nın son dönemlerinde ve cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’da yaşayan, ülkenin zor günlerinde çevresine mâneviyât çeşmesinden kana kana âb-ı hayât içiren kutsal gönüllü bir erendir. Halvetiyye’nin Hasan Hüsâmeddîn […]