UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI

UŞŞÂKÎ’DE BUL AŞKI / DÎVÂN-I İLÂHİYÂT, MEVLÎD, MİR’ÂT-I EYYÂM, NÂME-İ MUHARREM / ABDURRAHMÂN SÂMÎ-İ UŞŞÂKÎ

ussakide_bul_aski_abdurrahman_sami_niyazi_ussaki_01

Halktır yüzümüz Hak’tır özümüz

Vahdete mihmân isteyen gelsin

 

*

Abdurrahmân Sâmî Niyâzî, Osmanlı’nın son dönemlerinde ve cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’da yaşayan, ülkenin zor günlerinde çevresine mâneviyât çeşmesinden kana kana âb-ı hayât içiren kutsal gönüllü bir erendir. Halvetiyye’nin Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî’ye nispet edilen Uşşâkî kolu mürşidlerinden olan Sâmî Efendi; zâhirî ilimlerdeki derinliğiyle bir “âlim”, döneminin şartlarına yabancı olmayan ve Fransız müridlerine Fransızca sohbet yapacak kadar yabancı dili olan bir “münevver”, ürettiği kokularla geçimini sağlayan ve bir kimya kitabı yazacak kadar sahada uzman olan bir “kimyager”, manzum ve mensur onlarca kitabı olan velûd bir “yazar” ve en önemlisi Şücâeddîn Baba, Salâhaddîn Uşşâkî, Hüsâmeddîn Uşşâkî, Yahya Şirvânî, Ömer-i Halvetî ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’e ulaşan Uşşâkiyye silsilesinin taşıyıcısı olan bir “insân-ı kâmil”dir.

“Uşşâkî’de Bul Aşkı” adıyla yayınladığımız bu eser, Abdurrahmân Sâmî-i Uşşâkî’nin Dîvân-ı İlâhiyât, Mevlîd-i Müctebâ, Mir’ât-ı Eyyâm ve Nâme-i Muharrem isimli dört eserini birden içermektedir. Bu eserlerden Dîvân-ı İlâhiyât ilk defa akademik düzeyde yayınlanmakta, diğer üç eser ise ilk kez bu çalışmayla gün yüzüne çıkmaktadır…

***********

Eserlerin ortaya çıkarılmasındaki çabalarından dolayı Dr. Naciye Kaya’ya ve H yayınlarına teşekkür ederiz.

ussakide_bul_aski_abdurrahman_sami_niyazi_ussaki_02-png

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Yazar: Abdurrahmân Sâmî-i Uşşâkî | Hazırlayan: Dr. Naciye Kaya | Yayınevi: H Yayınları | Türü: Araştırma | Birinci Baskı, Eylül 2016 | 516 Sayfa

Ebat: 11 x 16,5 cm | Kâğıt Cinsi: Ivory | Barkod: 9786054042999 |

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.