Tag Archives: Sıddık Naci Eren

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi

by

Uşşâkî Vakfı’nın Tarihçesi Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî Hazretleri’nin bıraktığı mirasa sâhip çıkarak, tasavvuf yolunu, eserlerini, fikirlerini ve tüm mirasını daha sonraki nesillere aktarabilmek için Uşşâkî Vakıfları kurulmuştur. İlk Uşşâkî Vakfı Hazreti Pîr’in oğlu, İstanbul kadısı Mustafa Efendi tarafından 1600 yılında kurulmuştur. Kadı Mustafa Efendinin Kabri, Hazreti Pîr’in kabrinin bulunduğu türbe içerisindedir. Bu Vakıf Osmanlı […]

Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece

by

Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece foto : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ev Mekke-i Mükerreme Doğdu Mekke şehrinde Peygamberler Sertacı Nura gark oldu zemin Muhammed doğduğu gece Bak ne söyler Resulullah fasih bir lisan ile Dedi ben Peygamberim Muhammed doğduğu gece Amine’den doğdu Ahmed yeryüzüne indi rahmet Nice küffar İslam oldu Muhammed doğduğu gece Batıl gitti Hak […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Çarşamba (Bölüm-3)

by

Zeyd İbni Erkam’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-heremi ve azâbi’l-kabr. Allâhümme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa‘ ve min kalbin lâ yahşa‘ ve min nefsin lâ […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Çarşamba (Bölüm-1)

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ 3.bölüm Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Allahümme zeyyin zevahirena bi-hidmetike ve bi-vatınena bi-marifetike ve kulubena bi-muhabbetike ve esrarena bi-müşahedetike ve ervahena bi-mu’avenetike. Allahümmec’al fiy kalbiy nuren ve fiy sem’iy nuren ve fiy basariy nuren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Salı Bölüm-2

by

Esmaül Hüsna Hüvallahüllezi la ilahe illa hu … er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri’, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi’, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi’, el-Hakîm, el-Vedûd, […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Salı Bölüm-1

by

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnu’atühu Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min illetin bil-cudi ma’rufün ve bil-ihsani mevsufün Ma’rufün bila gayeti Ve mevsufün bila nihayeti Evvelün kadiymün bila ibtida’in Ve […]

Evrad-ı Saadeti Ebediyye: Pazartesi Bölüm-2

by

Amenerrasulü türkçe meali O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti,Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a,onun meleklerine,kitaplarına,peygam berlerine inandı.”Onun(Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız(hepsine inanırız),dinledik,(kabul ettik)emrine itaat ettik,Ey Rabbimiz,mağfiretini isteriz.Son varışımız ancak sanadır” dediler.Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.Herkesin kazandığı hayır faidesine,yaptığı şer kendi zararınadır.”Ey Rabbimiz,unuttuk,yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.Ey Rabbimiz,bizden evvelki […]

Sıddîk Nâci Eren Balıkesirî Hazretleri Efendi Hakk’a Yürüdü

by

Sıddîk Nâci Eren Balıkesirî Hazretleri Efendi Hakk’a yürüdü. “İnnâ Lillâhî ve İnnâ İleyhi Râciûn” Muhterem Mürşîdimiz, Efendimiz, Ümmet- i Muhammed’in (asm), Ülkemizin ve Milletimizin Çok Kıymettâr Mânevî Kanaat Rehberi, Tarîk-i Uşşâkîyye’nin Asırlık Pîr’i, Kibâr-ı Evliyâullah, Meşâyih-i Kiram, El Hâc Eş Şeyh Es Sıddîk Nâci EREN Balıkesirî Hz. İrtihâl-i Dâr-ı Bekâ Ederek Hakk’a Yürümüştür. Kadde’s Allahû Sırrahu’l […]