Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır

Ramazan-ı Şerif bereket ayıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

Orucun Yedi Mertebesi

 

Muzaffer Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi büyük ârif Abdurrahman Sâmî Saruhânî Kaddesallahu Sırrahu’s Sâmî Hazretlerinin bir eserinde, orucun mertebeleri hakkında lutfettikleri kısa bir îzâhdır…Koyu renkli metin Hazret’in ifâdesi, italik olarak verilen metin ise fakîr’e âittir ve nâçizâne anlaşılmayı kolaylaştırmak gâyesi ile hazırlanmışdır…
Savm-ı Sûrî – Savm-ı Ma’nevî

Şeklî Oruç – Manevî Oruç

 

Savm-ı sûrî : Şehr-i mahsûsda fecrden gurûba kadar iftardan nefsini muhâfazadır. 

Şeklî Oruç :  Ramazan ayında imsâkden gün batışına kadar yemek-içmek ve cinsî münâsebetden kaçınmakdır

 

Savm-ı Ma’nevî :  Vücûdu isyândan, kalbi gafletden, rûhu ahlâk-ı zemîmeden, sırrı mâsivâya te’allukdan, hafîyi rü’yete hicâb-ı imkândan, ahfâyı rûhâniyyet-i ezeliyyeden tenezzülden muhâfaza ederek merâtib-i savm ile sâim olan merâtib-i iftarla nâil-i mertebe-i mukarreb-i dîdâr olur…

Ma’nevî Oruç : Vücûdu günâh işlemekten, kalbi Allah’ı unutmaktan, rûhu kötü huylardan, sırrı mâsivâya bağlanmakdan, hafîyi rü’yete engel olan perdelerden, ahfâyı ezelî rûhâniyyetden uzaklaşmakdan korumakdır. Bu mertebelere uyarak oruç tutanlar her biri kendi mertebesine göre iftâr ederek Cemâl-i İlâhî’ye nâil olur…

 

Rahmetullahi aleyh ve rahmeten vâsia….

https://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/2015/06/orucun-yedi-mertebesi.html

……..

Mübarek Şehr-i Ramazan 2.kıta

Afv eder Hak Teala oruç tutan kulunu

Girer Cennet-i Ala’ya  geldi mübarek Ramazan

On bir ayın sultanı nur eyledin cihanı

Taştı rahmet deryası geldi mübarek Ramazan

 

Sıddık Naci Eren Hz. Mübarek Geceler ve üç ayların  fazileti s.73

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.