Oruç sahur ve iftar yapmaktır

Oruç sahur ve iftar yapmaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehl b. Sa’d’ın (r.a.) bildirdiğine göre:
Resulüllah (a.s.): “İnsanlar iftar yapmakta (sünnet vechile) acele davrandıkları müddetçe daima hayır üzeredirler” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1838

Enes’in (r.a.) haber verdiğine göre:
Allah Resulü (a.s.): “Sahur yemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1835

http://www.risaleforum.com/hadis-i-serifler/24117-oruc-ve-ramazan-ayi-ile-ilgili-hadisler.html

……..

Terk ider bu kainatı saim olan her günün

Ref iden sensin hakikat noktasın(ı) o benin

Ab-ı  kevserden içenler bildiler kadrün senün

Fazl-ı rahman kudret-i Hak şehr ramazan merhaba

Cahidi hz divan  4.şiir s.49 4.kıta

…….

Cihad-ı nefs ile say ider daim

Nehar-ı savm ile geceler kaim

Ta seher ah ile olmayan naim

Uşşâkîler derler biz Uşşâkîyiz

 

Sıddık Naci Eren Hz. Divanı s.207 Fevzi Uşşâkî şiirinden

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.