Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞÂBAN-I ŞERîF

Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı
Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a

Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği
Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru

İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere
Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ

Hak buyurdu Cibril’e, al götür habîbimi
Cennette bekleşirler, ol Rıdvân kapısında

Ne mübârek bir aydır, ol Şâban-ı Şerîf
Gelin kadrin bilelim, ey mü’minler merhâba

Ayine-i Rahman’ı, nûr-ı pâk-i Subhân’i
Mislin gelmez âleme, ey Habîb-i Muctebâ

Şâhidin leyl-i esrâ, Subhân elleziy esrâ
Sensin şefâat-ı uzmâ, yâ Muhammed Mustafa

Âlemlere rahmetsin, buyurdu Cenâb-ı Hak
Eyle bize şefâat, nûr-u pâk-i Kibriyâ

Yâ ilâhi yâ rabbi, lütfet Sıddık kemtere
Habîbinle haşreyle, dünyâda ve ukbâda

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 167

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.