Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Bekir Sıdkı Visali Hz.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Bekir Sıdkı Visali Hz.nin İzmir Tilkilik mahallesinde yaşadığı sokağın günümüzden bir görüntüsü

 

Sıddık Naci Eren Efendimizin bu konu hakkındaki sohbeti :

 

MUHABBETİ İLÂHİYE KASİDESİ

 

Zatı Hakkı sevmenin yedi nişanı var dedi ehli lika

(Len tenalül birre hatta tünfiku) dedi hüda

[Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. {Al-i İmran Suresi 92.ayet}]

Biri oldur, sevdiğini hak için eder feda

Sevdiğinden geçmeyince bulamaz babü rıza

Seyyidina İbrahim emrolundu kurban ede oğluna

Sırrı kadere razı oldu İsmail hem semadan nazil oldu koç feda

Allah, Allah, Allah içir şarabı aşkı

Zira aşkın yoludur vuslat ede aslına

Mevti sevmektir ikinci, gözle anı daima

(Mutu kable ente mutu) dedi mahbubu hüda

[Hadis-i Şerif : Ölmeden önce ölünüz]

Sen de İbrahim gibi at ateşe hem nefsine

Emri hakla oldu ateş gül gülistan bu safa

EYZAN

Zikri daimdir üçüncü, her nefeste aşkla nuru zikri zakire

Nazıl oldu emru Kur’an (Fezkürüni) ayeta

[ Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152.ayet]

Dördü oldur her zamanda oku mektubu hüda

Çünkü Allah (fekreu) ile eyledi me’zun bize

[fekr: Etraflıca düşünme]

Bil beşinci halkı sevmek yaradandan ötürü

Sevme veçhi ruh makamı gark ola gör aşıka

Dostlarını sevmek tevella buğzu aduvdur altıya

[Tevella, Peygamberin {s.a.v.} ailesini ve ailesinin soyundan gelenleri sevmek anlamına gelen kavram. Tevella, teberra (yani peygamberin ailesini ve ailesinin soyundan gelenleri sevmeyenleri sevmemek)]

Burası akıl makamı fark ede gör akıla

Bil yediyi zevki taat hem itaat rabbiya

Burası nefis makamı dari teklif nefsiya

Ya ilâhi kulun Sıdkı madum idi amada

Nuru zatın nazarında oldu zahirü peyda

Hazretinde zatına mirap edip sevdin bana

Hem içirdi desti kudret aşk şarabın tahura

Ol şaraptan mestü lâyakıl olup sevdim sana

Alem-i ervahta takdir eyledin ef’alime

Ol zamanda razı oldum hükmüne takdirine

Hikmetinle devri afak seyrini ettim tamam

Demi süflâ unsurunda hapsolundum el eman

Nefsü emmar, hınzır şehvet, kelbü gazap, ettiler esir bana

El aman el aman kulun aciz mücrimi imdat eyle nusreta

Ta ezelki zevku vuslat gönlüme etti eser

Ol sebepten her nefeste mevti ister vuslatı cananıma

 

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.