Çarşamba evradından 3

Çarşamba evradından 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeyd İbni Erkam’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-heremi ve azâbi’l-kabr. Allâhümme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa‘ ve min kalbin lâ yahşa‘ ve min nefsin lâ teşba‘ ve min da‘vetin lâ yüstecâbü lehâ.”

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azâbından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 73. Ayrıca bk. Nesâî, İstiâze 13, 65)

http://www.mumsema.org/fetva-soru-ve-cevaplari/165233-peygamber-efendimizin-s-a-v-namazda-dort-seyden-allah-a-siginmamizi-emrettigi-dogrumudur-bunlar-nelerdir.html

…….

Allahümmec’alni şekuran vec’alni sabüren vecal ni fi ayni sağıyren ve fi a’yüninnasi kebiyran.
(Taberani, Hakim: İbn-i Mes ‘ut)

Allahım! Beni ni’metlerine Karşı çok şükredici, müsibetlere karşı çok sabredici eyle. Beni kendi gözümde küçük, insanların gözlerinde büyük göster.(Bezar: Büreyde,Feyz-ül Kadir, c. 2. s, 116)

http://m.sifamarket.com/dua/resulullah-sav-efendimiz-salat-u-selam-getirmenin-fazileti.html

…….

 

 

 

 

 

Hz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerimizdeki nimetin devamı için bir duası

Okunuşu: “Allâhümme ellif beyne kulûbinâ.
Ve aslih zâte beyninâ
Vehdinâ sübüle’s-selâm
Ve neccinâ mine’z-zulümâti ile’n-nûr
Ve cennibne’l-fevâhışe mâ zahara minhâ ve mâ batane
Ve bârik lenâ fî esmâ’ınâ ve ebsârinâ ve kulûbinâ ve
ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ.Ve tüb ‘aleynâ inneke entet-tevvâbür-rahîm.
Vec’alnâ şâkirîne li-ni’amike müsnîne bihâ ‘aleyke
kâbilîne lehâ ve etimmehâ ‘aleynâ.”

Anlamı: “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden
uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.
Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”
(Hâkim, Te’min, No:977; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 996)

 

https://www.secdem.net/dini-bilgiler/dualar/uzerimizdeki-nimetin-devami-icin-okunan-dualar.html

…….

Bismillahirrahmanirrahıym.

“Allahümme inni es’elüke minelhayri küllihi âcilihi ve âcilihi mâ alimtü ve minhü ve mâ lem a’lem ve eûzü bike min şerri küllihi âcilihimâ alimtü  minhü ve mâ lem a’lem.Allahümme inni es’elüke mimmâ seeleke ve nebiyyüke ve eûzü bike  mimmâ âze minhü abdüke ve nebiyyüke ve es’elüke  cennete ve mâ karrabe  ileyhâ min kavlin ve amelin  ve eûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kevlin ev amelin ve se’elüke en tec’ale külle  kadâin takdıyhi li hâyra.”

Manası:

“Ya rabbi! Acil olan ve olmayan,Bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini senden istiyorum.

Ya Rabbi! Senin kulun ve Peygamberin(Hz.Muhammed.s.a.v) Senden ne istemiş ise,ben de onu istiyorum.

O.nelerden Sana sığınmış ise,ben de onlardan sana sığınıyorum.

Senden,cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve amelleri istiyorum.

Yine,cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sıgınıyorm.

Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı Senden istiyorum.

Aminnn.

http://mutlulugunsifresi.com/allahtan-bizim-icin-takdir-ettigi-her-seyi-hayirli-kilmasi-icin-dua.html

……

Abdullah b. Kays’ın (r.a) okuduğu rivayet hata ve günahların affı için okunacak dua…

Arapça:

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي، وَجَدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Türkçe Okunuşu:

“Allâhümmağfirlî hatîetî ve cehlî ve isrâfî fî emrî ve mâ ente a‘lemü bihî minnî. Allâhümmağfirlî ciddî ve hezlî, ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümmağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü, vemâ esrartü vemâ a‘lentü, vemâ ente a‘lemü bihî minnî, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, ve ente alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı:

Rabbim! İşlerimdeki isrâfımı, cahilliğimi ve hatamı affeyle. Sen onları benden daha iyi bilirsin.

Allah’ım! Hatalarımı, bilerek ve bilmeyerek yaptıklarımı, cahillikle ve dalgınlıkla yaptıklarımı ve bütün bu bende bulunan günahlarımı affeyle.

Allah’ım! Gizli ve açık, daha önce veya sonraki hatalarımı affeyle. Sen istediğini öne alansın, istediğini geriye bırakansın, Sen’in her şeye gücün yeter.

Buhârî (Deavât 60)

Kaynak: Yrd. Doç Dr. Veysel Akkaya, Kalplere Şifa Salavat ve Dualar, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/bilmeden-yapilan-hatalarin-affi-icin-okunacak.html

…….

“Allahümme aslih lî dinî ellezî hüve ‘ismetu emrî, ve aslih lî dünyâye elletî fîhâ meâşî, ve aslih lî ahireti elletî fîhâ meadî, vec ‘alil hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin, vec ‘alil mevte râhaten lî, min külli şerrin”

“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.”

(Müslim, “Zikir”, 71)

 

http://sifaayetleridualari.blogspot.com/2017/05/peygamber-efendimizin-dilinden-en-guzel.html?m=1

…….

“Allahümme inni es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün ve neûzü bike min şerri me’steâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme, ve entel-müsteânu ve aleykel-belâğu velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

ANLAMI:
“Allahım! Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselamın, Zatı Ecelli Alâ’ndan istediklerini isterim. Onun sana sığındığı şeylerin şerrinden sana sığınırım. Yardım ancak Zatı Ecelli Alâ’ndan beklenir.Dünyadada, Ahirettede istenilen seye ulastiracak Sensin. Bütün güç ve kuvvet ancak Allahın yardımı iledir”

 

http://www.mumsema.org/sizden-gelen-sorular/277018-butun-dualari-kapsayan-dua-sahih-mi.html

…….

عَن ابْنِ مسْعُودٍ ، رضِيَ اللهِ عنْهُ ، قَالَ : كَانَ مِن دُعَاء رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائمَ مَغْفِرَتِكَ ، والسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَالغَنِيمَةَ مِن كُلِّ بِرٍ ، وَالفَوْزَ بالجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. »

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dualarından biri şöyleydi

İbn Mes‘ûd radıyallahu anh rivayet etti :

Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar.

Ey Allah’ım Senden Rahmetine sebep olacak şeyleri, mağfiretine sebep olacak iradeni, her türlü günahtan kurtuluşu, her türlü iyliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

https://www.ilahirahmet.com/2174-peygamberimizin-buyurdugu-cok-etkili-dilek-duasi.html

(Hâkim, el-Müstedrek, I, 525.)

http://www.siyerinebi.com/tr/cennete-kavusmayi-cehennemden-kurtulmayi-niyaz-ediyorum

…….

Meleklerin sevabını yazamadıkları dua

 

“يَا رَبُّ، لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَلَالِ وَجْهِكَ ولِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ”

“Ya Rab, lekel hamdu kemâ yenbağî li celâli vechike
ve li azîmi sultânike”

‘Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun’

(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 5127)

http://www.mumsema.org/konu-disi-basliklar/168115-meleklerin-sevabini-yazamadiklari-dua-hadislerle-sabit.html

…….

Adem Aleyhisselam’ın Tevbesi (Tavaf Yapıldıktan Sonra Okunacak Dua )

Adem Aleyhisselamin Tevbesi;
“Allahumme inneke ta’lemu sirri ve ala niyeti fakbel mazereti ve ta’lemu haceti fe a’tini su’li ve ta’lemu ma fi nefsi,fagfirli zunubi Allahumme inni es’eluke imanen yubashiru kalbi ve yakinen sadikan hatta a’leme ennehu len yusibeni illa ma ketebte li ve ardini bi ma kesemte li ”

“Allah’ım, Sen şüphesiz benim gizli ve aşikar (açıktan) yaptıklarımı bilirsin. Özrümü kabul eyle. İhtiyaçlarımı da bilirsin, dilediğimi ver. Benim içimde bulunanı da bilirsin. Günahlarımı bağışla.”

“Ey Rabbim, ben Senden kalbimde öyle bir iman ve yakin diliyorum ki, Senin takdir buyurmuş bulunduğundan başka bir şeyin bana dokunmayacağını bileyim. Ve senin taksimine (bölüştürmene) razı olmaklığımı Senden diliyorum, ey Allah’ım.”

http://dualarvezikirler.blogspot.com/2012/07/adem-aleyhisselamn-tevbesi.html?m=1

https://www.ilahirahmet.com/3248-tavaf-yapildiktan-sonra-okunacak-dua.html

…….

Düşmana Karşı Okunacak Dua

Allahümme inna necalüke fi nuhurihim ve neuzü bike min şururihim.

Anlamı: ‘’Ey Allah’ım! Onları sana havale eder, şerrinden sana sığınırım.’’(1)

1 Sırlı Dualar, Bayzem Yayınları

 

https://www.ibadet.tv/dusmana-karsi-okunacak-dua/

https://www.ilahirahmet.com/656-belalarn-def-cn-dua.html

…….

Allahumme Einni Ala Zikrike Ve Şükrike Ve Hüsni İbadetike
(ALLAH’ım Seni anıp zikretmek ve sana Şükretmek için Bana Yardım et)

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elimi tuttu ve:
−‘Ya Muaz! Vallahi ben seni seviyorum, vallahi ben seni seviyorum!’ buyurdu.
Sonra da:
‘Ya Muaz! Her namazın ardından ‘Allahumme Einni Ala Zikrike Ve Şükrike Ve Hüsni İbadetike’ demeni tavsiye ediyorum’ buyurdu…”

Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Seni zikretmeye, Sana şükretmeye ve Sana güzel ibadet etmeye karşı bana yardım et.”

Ebu Davud 1522, Nesei 1302, İbni Huzeyme 751, İbni Hibban 2020, Tabarani Mucemu’l-Kebir 20/110, Hakim 1010, Ahmed 5/245

 

https://www.islamda.org/2016/08/allahumme-einni-ala-zikrike-ve-sukrike.html?m=1

Sıddık Naci Eren Hz Evrad-ı Saadeti Ebediyye Çarşamba evradı syf .          72-73-74-75-76-77

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.