Ehli Beyt 03

Ehli Beyt 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemaleddin Uşşaki hz’nin dervişi Sofracı Hz. divanından :


19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali
Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli

24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali
Cümle dertli derdine derman Ali
25. Hem Hasan ile Hüseyin’in haleti
Yardım ide dü cihanda himmeti

6. Mustafa’nın aynıdır ol muhterem
Benim her demde bürhanım Alidir

17. Hasan ile Hüseyin’e oldu matem
Yezidlere zülfikarım Alidir

4. İbn-i ammisin Resulullah’ın ey Al-i cenab
Hem resulün hemdemisin kıl şefa’at ya Ali

4. Eger bulmak ister isen Hakk’ı sen
Melìl olma tut Ali’nin yolunı
5. Muhammed’le Ali birdir şüphesiz
Say idüp bunların anla halini

4. Hayderiden murad ancak tarikat

Hayderiyle bulunur hep marifet
Hayderi ol ayan olsun hakikat
Hayderi ol hayderi ol hayderi

5. Ne dilerse bugün bulur her murada na’il olur
Dost cemalin ayan görür muharremdir muharrem
6. Sever mü’min olan anı yoluna kor baş u canı
Bulur can içinde cananı muharremdir muharrem

UŞŞAKİLİKTE EHL-İ BEYT SEVGİSİ
MA.Hakan KAÇAR –  MA. Elif KAÇAR
Hëna e Plotë-Bedër Üniversitesi  Tiran/Albania

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.