İbrahim Uşşâkî Efendi

İbrahim Uşşâkî Efendi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Hacı İvaz Paşa Camii

 

Bursalı sufi, yazar

Uşşâkî İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney (Kırkağaç) köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi.

Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça geniş bir yazma kitabı vardır. Ayrıca Abdurrahman b. Abdullahın düzenlediği Farsça derslerinden saçılan fitne fikirleri gidermek için Bursa müftüsü Uşşâkî Hacı İbrahim Efendi evliyaullahın makam ve mertebelerini açıklayan bir risâle kaleme almıştır. 1

Öğrencilerinden biri de Darü’l-Hilâfetü’l-âliyye medresesi muallimlerinden İbrahim Hakkı efendidir. Bursa İvaz Paşa Medresesinin Müderrisi de Müftü Uşşâkî İbrahim Efendizade Sâbit Efendi’dir.

 

Kaynaklar:

  1. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Muğla 2017 Sayfa 62

XIX. VE XX. YÜZYILLARDA BURSADA KLASİK EĞİTİM KURUMLARI: “SIBYȂN OKULLARI VE MEDRESELER”

* Nursal KUMAŞ Okt. Dr., Uludağ Üniversitesi, kumasnursal16@gmail.com ÖZET

http://ceadder.org/site/wp-content/uploads/2018/01/2.-CEAD_Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf

(BURSALI TAHİR I, s. 364)

http://www.bursa.com/wiki/Ibrahim_Efendi_Ussaki_Ibrahim

….

OSMANLI MEDRESELERİNDE FELSEFE Doç. Dr. Ülker ÖKTEM”

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1272/14652.pdf

http://www.ussaki.com/old__/modules.php?name=News&file=article&sid=79

http://www.eskieserler.net/kitapdetayi.php?id=681

BİR İBN ARABÎ MÜDAFAASI: ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ VE LEVÂYİHU’L-KUDSİYYE FÎ FEDÂİLİ’Ş- ŞEYHİ’L-EKBER ADLI ESERİ  Hür Mahmut YÜCER

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.