Mevlid-i Şerif 12

Mevlid-i Şerif 12

foto : Mısır’da Mevlid-i Şerif kutlaması

 

Ümmü arz Mekke’de doğdu ol Habibi medeni
Şanı levlak oldu Alemlere Rahmet bedeni

Affederdi o mübarek kendini İnciteni
Girmedi Kalbine asla hubb i dünyay i deni
Affeder Hz Mevla ona İmam edeni
Yakamaz narı cehennem şer’i üzre gideni

Ruhi Ahmet en evvel halk oldu hem eb ervaha

Son Nebi geldi fakat o Hikmeti hak eşbaha

Müminün ü haşiundur kavuşanlar Allah’a
Yetişir dini Muhammed kainatı islaha
Affeder Hz Mevla ona İmam edeni
Yakamaz narı cehennem şer’i üzre gideni

Hadi Divanı 32 sayfa 1 ve 2 kıta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Kisra Sarayı

Şafii ruzi ceza eşfak-ı serrmed geldi
Gözleri Hakka açan şafi-i ermed geldi
İndi Hakdan o zaman bir hükmü emed geldi
Semave Vadisi’ne cezr ile bir med geldi
Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmed geldi

Allah’ın sevgilisi doğdu Muhammed geldi
Beş yüz altmış dokuzu miladın fil senesi
söndü bin senelik putperest Ateş gedesi
çöktü ondört şehnişin kisra emkinrsi
Nuşirevan’ın bundan korkup kaçtı sinesi

Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmet geldi
Allah’ın sevgilisi doğduğu Muhammed geldi
Acib bir rüya gördü faris’teki mobidan
Endişeler eyleyüp korktu hem nuşirevan
Kahinlere sordurdu ne şeylerdir bu olan
Save gölü de battı yine aynı o zaman
Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmet geldi
Allah’ın sevgilisi doğdu Muhammed Geldi
Kahinler Dediler ki alem alametler tamam
Son peygamber geliyor enbiyalar imamı
Habibullahı Muhammed mürsellerin imamı
Bundan böyle kurulur dünyada hak nizam-ı
Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmet geldi
Allah’ın sevgilisi doğduğu Muhammed geldi
Putların yıkılması Kabe’de korkunç oldu
Kafirlerin benizi o an sarardı soldu
Alem tebeddül etti bir başka alem oldu
Aydınlık oldu Cihan Yer Gök nurlarla doldu
Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmet geldi
Allah’ın sevgilisi doğduğu Muhammed geldi
O Mürşid i alemdir Beşer anın dervişi
Ona muadil olmaz tahkik yoktur bir eşi
İsmi Muhammed Ahmet Arabi hem kureyşi
Hadi doğdu aleme Hidayet’in güneşi
Çünkü dünyaya güzel Gökteki Ahmet geldi
Allah’ın sevgilisi doğdu Muhammed geldi

Hadi Divanı sayfa 34

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.