Pazar gününün evradından 5

Pazar gününün evradından 5

Tevbe İstiğfar Duası

 

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”
“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

http://www.mumsema.org/dua-ve-onemi/83936-estagfirullah-estagfirullah-estagfirullahe-l-azim-el-kerim-ellezi-la-ilahe-illa-h.html

…….

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüekber Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü Allahü ekber ve lillahil hamd.

 

Anlamı şöyledir:

“Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.

Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhümâ)’ya dayanır.

http://www.mumsema.org/misafir-sorulari/197881-allahu-ekber-allahu-ekber-la-ilahe-illallahu-vallahu-ekber-allahu-ekber-ve-lillahi-l-hamd.html

…..

 

سُبْحَانَ الَّذ۪ى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ وَإِنَّا إِلٰى ربِّنَا
لمَنُقَْلبِوُنَ
اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ ف۪ى سَفَرِنَا هٰذَا اْلبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ اْلعَمَلِ مَا تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْناَ سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِى السَّفَرِ وَاْلخَلِيفَةُ فِى اْلاَهْلِ
اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ اْلمَنْظَرِ وَسُوءِ
اْلمُنْقَلَبِ فِى اْلماَلِ وَاْلأَهْلِ وَاْلوَلَدِ
“Sübhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ
künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn.

Allâhümme innâ nes’elüke fî seferinâ hâzel-birra vettakvâ
ve minel-‘ameli mâ terdâ.

Allâhümme hevvin ‘aleynâ seferenâ hâzâ, vatvi ‘annâ
bu’dehû.

Allâhümme ente’s-sâhibü fis-seferi vel-halîfetü filehli.
Allâhümme innî eûzü bike min va’sâis-seferi ve keâbetilmenzari
ve sûil-münkalebi fil-mâli vel-ehli vel-veled.”

Anlamı: Bunu bizim hizmetimize veren Yüce Allah’ı
tesbih ve takdis ederiz (Allah’ın şanı ne yücedir); yoksa biz
buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.
(Zuhruf, 43/13-14)
Ey Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ,
bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.

Ey Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın
et!

Ey Allah’ım! Seferde yardımcı(mız), geride (bıraktığımız)
çoluk çocuğu(muzun) koruyucu sensin.

Ey Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle
karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda
kötü hâller görmekten sana sığınırım.” (Müslim, Hac, 425

http://mucizedualar.com/vasitaya-binerken-okunacak-dua.html

…..

(1)Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

http://www.mumsema.org/dua-ile-ilgili-bilgiler/52238-arabaya-binerken-okunacak-dua.html

……………..

Yangından Korunmak İçin Dua

Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam, şöyle buyuruyor;

Duanın Okunuşu:“ Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’azimi.Ma şaellahu kane.Vema lem yeşe’lem yekün.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’azim.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyatiha.İnne rabbi ala sıratın müstakim.”

Manası:“Allah’ım Sen benim Rabbimsin.Senden Başka ilah yoktur.Ancak sen varsın.Allah’ım sana tevekkül ettim.(sana dayandım,sana güvendim) Sen Arş-ı Azimin sahibisin.allah’ın dilediği  olur.Dilemediği ise asla olmaz.İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak,ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir.Biliyorum ki,Allah her şeye kadirdir.Gerçek ki Allah,ilmi ile her şeyi kuşatmıştır.Allah’ım ! Nefsim şerrinden(kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım.Gerçek ki,benim Rabbim doğru-(Hak) yol üzeredir.”

http://mutlulugunsifresi.com/bu-duayi-okuyana-hic-bir-zarar-gelmezyangindan-bile-zarar-gormez.html

………

Rabbenâ innenâ âmenna fağfirlenâ zünnûbenâ ve ginâ azabennâr.

Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru.

Al-i imran/16.ayet

http://www.duaetmekistiyorum.com/al-i-imran-suresi-16-ayet.html

…….

 

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba’nâ-rrasûle fektubnâ me’a-şşâhidîn .

Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz (Ali İmran 53)

 

http://www.mumsema.org/misafir-sorulari/279773-rabbena-amenna-bima-enzelte-anlami.html

…….

Seyyidül İstiğfar Duası

 

 

 

 

 

 

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”
Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari

 

 

http://www.mumsema.org/hadislerde-dua/114605-seyyidul-istigfar-duasi-arapca-turkce-latince-okunusu-ve-sevabi.html

 

Sıddık Naci Eren Hz. Evrad-ı Saadeti Ebediyye Pazar Evradı syf.41-42 -43

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.