Şifreler savaşında Bir Uşşaki

Şifreler savaşında Bir Uşşaki /Mustafa ÖZCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O devirde de şifreler çarpışıyordu. İbni Arabi ve Nostradamus ikilisi gibi; Joachim’e mukabil kefenin karşı kısmında İbnü’l Bercan yer alıyordu. O ise Nureddin Zengi’ye Kudüs’ün 1187 tarihinde fethedileceğini müjdelemişti. Bu keşfin ortaya koyduğu fetih Mescid-i Aksa’nın minberini bile önceden yaptıran Nureddin’e nasip olmadı ve beklenmedik bir sırada vefat etti. Bu fetih ‘Nureddin’in manevî varisi’ sıfatıyla ve Musa kıssasındaki gibi söyleyecek olursak onun fetası Selâhaddin Eyyübi’ye nasip oldu. Selâhaddin, Aslan Yürekli Richard’ı yenerken; İbnü’l Bercan’ın istihracı da Joachem’in kehanetini yenmişti.

Önemli bir Osmanlı âlimi olan Selâhaddin Uşşakî de bazı eserlerinde İbni Arabi’den yaptığı nakillerden; Gulibetü’r rum âyetine dayanarak, bu ayetin 1438 (hicri) yılında Müslümanların ahir zaman diliminde o bölgedeki müstevlileri (İsrail) yeneceğini müjdelediğini ortaya koyar. Bu tarih de yaklaşık olarak 2016 veya 2017 yılına tekabül eder ki bu da Belfour Deklerasyonu’nun 100’üncü ve Yavuz’un bölgeyi fethinin de 500’üncü yıl dönümüne denk gelmektedir.

Neden Rum Sûresi? Müslümanlar Bizanslılarla-Persler arasındaki savaşlarla ilgili bahis tutmuşlardı. Rumların yenilgilerinden birkaç yıl sonra Persleri yenecekleri müjdeleniyordu. Bu tayin edici savaşta yine bu bölgede cereyan etmişti. Şeyh Ahmet Yasin de gelecekle ilgili ulemanın bazı keşfi ve istihraçlarını haber vermiş ve bunlar NYT gibi gazetelerde yayınlanmıştı. Buna göre, yeni Hittin’in tarihi 2017, 2021. 2027 yıllarından birine tekabül ediyordu. Şifreler savaşı bugün de bütün şiddetiyle devam ediyor. Yalan veya doğru herkesin elinde bir şifre var. Gerçek şifre ise indallah’da.

http://www.yeniasya.com.tr/2005/05/15/yazarlar/mozcan.htm

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.