Seyyid Kazim Kizilkanat Hz’ne yazılan bir şiir

Kazim Kizilkanat Seyyid Hz Dervisi Bayram’ın Şiiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kamyoncu adı Bayram . Kula’dan geçerken kamyonu durduruyor. Kazım efendinin zikir meydanı açtığı eve giriyor. Bir gece misafir kalıp derviş oluyor . Ve bu şiiri yazıyor. Kula’dan ayrıldıktan bir hafta sonra vefat ediyor.

 

Erenler bağına uğradı yolum

Muhammed Emin’in yüzünü gördüm

Zâil oldu sanki akl u hayâlim

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Ceddi Hak Muhammed soyundan gelmiş

Aliyyü’l-Mürtazâ’dan sır ilmi almış

Zamân-ı âhire ser-imâm olmuş

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

İlm-i ledün söyler tatlı dilleri

Ahlâk-ı Muhammed dâim hâlleri

Tasavvuf yolunun büyük önderi

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Cân pazarı onun sözü sohbeti

Âlemler ötesinden verir haberi

İhvâna çokcadır feyz ü himmeti

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Büyük devlet verdi bizlere Hüdâ

Mürîd olduk şükür Seyyid Kâzım’a

Götür bizleri de ceddin Resûl’e

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Efendim zatından umarız himmet

Yarın Hak katında bulalım devlet

Şefî’ olsun bize ceddin Muhammed

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Evlâd-ı Resûl’ün olduk hâdimi

Nûr Muhammed’in temiz neslini

On iki imam soyu Seyyid Kâzım’ı

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Dîdârını gören ne mutlu cânlar

Sohbetini duyan kend’özün anlar

Feyziyle mest olur bütün ihvânlar

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

Evlâd-ı Resûl’e çokcadır sevgin

Âlem-i cihânda bulunmaz dengin

Bayram der cân fedâ yoluna şeyhim

Seyyid Kâzım şeyh-i ekberi gördüm.

 

İlahinin okunuşu :

Kazim Kizilkanat hz ilahisi 02
https://www.youtube.com/watch?v=KwBQpGqrvxo

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.