Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Cemaleddin Uşşâkî hz. (vefatı m.1750 (h.1164)) türbesi  – Edirnekapı – İstanbul

 

Bir tevhide ir ola o LA ile İLLAsız

Ta sende hafiden de hiç kalmaya bir şirket

s.61 ş.57 5.beyit

Bu mahluk nefy olup Hak Hakkile sabit olunmakdur

Budur tevhid ki sanma lafzen LA ve İLLAdır

s.142 ş.134 5.beyit

Tevhidinde “LA”da kendi kendini nefy idenün

Hakkı Hakla sabit idüp anda “İLLA” gizlidür

s.144 ş.136 4.beyit

Tevhid-i Hakke’l-yakinün menzilinü hakladuk

LAyı iskat eyledük biz LAsız İLLA bizdedür

s.147 ş.139 3.beyit

Tevhidinde halkı nefy it Hakla Hakkı sabit it

LAda durma geç anı gel eyle İLLAya heves

s.192 ş.182 2.beyit

 

not : hakkında daha fazla bilgi için

PÎR SEYYİD CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ HZ. (K.S.A)

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.