Bir Er Ararım

Bir Er Ararım

foto : Cemâleddin Uşşâkî Hz. Türbesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhum Oktay abimizin pazartesi meşklerinin sonunda okuduğu ilahi idi.

Gençler buraya koymuşlar :

 

 

Bu da İzmir’de yaşayan Bekir Sıdkı Visali Hz’nin halifelerinden bir zatın oğlu olan Naim Kaya Efendi’nin okuyuşu :

 

İlahi’nin Güftesi Cemâleddin Uşşşâkî  hz’ne ait :

Bir er arardım hâldaşdan olsun
Hak yola girmiş kardaşdan olsun
Hâli bir olsun kâli bir olsun
Esrâra vâkıf sırdaştan olsun
Ol cem’i bilsin hem sonra farkı
Tattığı onun her aştan olsun
İncitmesin ol incinmesin ol
Tatlı dil olmuş cândaştan olsun
Dergâh-ı Hak’ta hizmette dâim
Silmiş süpürmüş ferrâştan olsun
Her sâde levhi alma tarîka
Her rengi görmüş nakkâştan olsun
Irmaktan, gölden geçsin Cemâli
İçtiği onun tâ baştan olsun

*********
Bu şiire yazılmış bir nazire :

Bir er arardım haldaştan olsun
Her işte akil padaştan olsun
Vechi besimü beşaştan olsun
Gönlü açık hem yoldaştan olsun
Hak yola girmiş kardaştan olsun

Ölmezden evvel nefsinden ölsün
Sırrı hayatı kalbinde bulsun
Mecliste zevki irfanla dolsun
Hali bir olsun kali bir olsun
Esrara vakıf sırdaştan olsun

Nuşeyleyince sahbayı aşkı
Etsin temevvüc deryayı şevki
Fehmeylesin ol esrarı Hakk’ı
Ol Cem’i bilsin hem sonra Fark’ı
Tattığı anın her aştan olsun

Allah’a olsun halis güzel kul
İrfanı pek çok ihsanı hem bol
İhvana karşı bilsin nedir ol
İncitmesin ol incinmesin ol
Tatlı dil olmuş pirdaştan olsun

Kalbiyle sırrı halvette daim
Hak ile zevku sohbete daim
Allah’a karşı zillete daim
Dergahı Hakta hizmette olsun
Süpürge vurmuş faraştan olsun

Dalsın o ruhu bahri amika
Malik bulunsun kalbi rakika
Görmüş geçirmiş bak bir refika
Her sade levhi alma tarika
Her rengi görmüş nakkaştan olsun

Aşk ile içsin LÜTFİ zülali
Zevkile dolsun derya misali
Atsın hayali bulsun visali
Irmağu gölden geçsin Cemali
Nuş ettiği hem ta baştan olsun

…..

Balkanlar’daki okunuşu da farklı :

……

Ayrıca Bektaşi (Kırklareli) nefesleri arasında da notası var.

http://www.refikengin.com/yazilar/8

……

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.