Ey Dillere Can u Hayat bahşeyleyen Şahım Yetiş

Ey Dillere Can u Hayat bahşeyleyen Şahım Yetiş

Güfte : Talibi İrşadi hz. (Uşşaki meşayıhından)

Okuyan : Naim Kaya Efendi

 

Ey dillere cân-ı hayat,bahşeyleyen şâhım yetiş.

Ad şânıyım sükker lebin, kandır şehinşşâhım yetiş

Hüsn ü cemâlin şemine, pervâneyim cân atmağa,

Gel yak çerağın gönlüme, ey rû-yi tab mâhım yetiş.

Aşkın ‘sıratul müstakim’inden yolum ayırma hiç,

Kim vasl-ı zâtın varmağa, etme dıraz râhım yetiş.

Gerçi hata çok eyledim hizmetden ben sultanıma

Af eyle bildim cürmümü ‘estagfirullah’ım yetiş

Bilmezsin İrşâdî’nin, derdine mecnûn olduğun

Ey gönlümün Leyla’sı gel, alma benim âhım yetiş.

 

Talibi İrşadi Divanı s.35

 

Okunuşu

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.