Mevlid-i Şerif 08

Mevlid-i Şerif 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Bursa’da bir Mevlid meclisinde Zâkirbaşı Hâfız Şâkir Çetiner,
Şeyh Ali Cânib Efendi ve Sebilci Hüseyin Efendi ile (namegi-aşk sitesinden alınmıştır)

Hüseyin Sebilci efendi

Sebilci Hüseyin Efendi (bilinen adı ile Hüseyin Sebilci) (d. 1894, İstanbul – v. 1975, Üsküdar, İstanbul), bestekâr, ilahi ve kaside sanatçısı.

Dedesi tarîk-i uşşâkiyye meşâyinden Sadeddin Efendi amcası Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesi’nin son postnişîni Mustafa Hilmî Sâfî Efendi’dir.

Sebilci Hüseyin Efendi, amcası Mustafa Hilmî Sâfî Efendi sâyesinde devrin en muktedir zâkirlerinden ve mûsikîşinâslarından dersler almışdır…Dînî mûsikî ve zikir usûllerini, Bahariye Mevlevîhânesi kudumzenbaşısı Şevki Efendi ve meşhûr zâkirbaşı Kasımpaşalı Cemâleddin Efendi’den, lâ-dînî mûsikîyi, Selanikli Ahmed Efendi ve Ûdî Abdi Bey’den meşketmişdir.

Başından sonuna bütün bahirleri, kasîde ve ilâhîleri ile mevlid-i şerîfi tek başına okuyabilmesi, hiç ara vermeden hem bendir çalıp hem ilâhî ve kasîde okuyarak çok uzun fasıllar icrâ edebilmesi, artık tamâmen unutulmuş bir tekke usûlü olan ‘perde kaldırma’daki ustalığı, bir anda irticâlen beste yapabilmesi onu benzerlerinden ayırmaktadır.   …..

http://hizmetvideo.net/sanatci/sebilci-huseyin-efendi/

Mevlid-i Şerîf – Velâdet Bahri ve Kasîde – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=Fs-fX07zkcw

Mevlid-i Şerif ve Kasideler – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=3ybBJg4DmlU

Mevlid-i Şerîf – Münâcât Bahri – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=UU0sHIcBT7M

Mevlid-i Şerîf – Tevhîd Bahri ve Kasîde – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=EkR-B_lbx_0

Tevhîd Bahri ve Kasîde – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=Cdr8CFvS2e0

Mevlid-i Şerîf (tarihi mechul 3)
  1. Salât-ı Ümmiyye 2. Bu aşk bir bahr-i ummandır – ilâhi 3. Mi’râc Bahri – Hâfız Kemâl Tezergil 4. Çâre ver derdime – Kasîde – Hâfız Kemâl Tezergil 5. Salât-ı Ümmiyye 6. Aşr-ı Şerif – Hâfız Âsım Şâkir Gören 7. Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider – Kasîde – Sebilci Hüseyin Efendi 8. Münâcât Bahri – Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=dYTYFZ0Vj3g

Mevlid-i Şerîf – 1960’larda

Bu kayıt, 1960’larda, Âsitâne-i Hazret-i Nûreddin Cerrâhî’de 18. Postnişîn olan Fahreddin Efendi Hazretleri ile halefi Muzaffer Efendi Hazretlerinin de hazır bulunduğu bir meclisde yapılmışdır…Biz kaydın sâdece bir kısmını yayınladık…Bu kısımda Sebilci Hüseyin Efendi ile Hâfız Emin Işık Hocaefendi “Mevlid-i Şerîf”den birer bahir ve kasîde okuyorlar…İki bahir arasında bir Rast İlâhi ve Mâhûr Salât okunuyor…Kaydın sonunda da Fahreddin Efendi Hazretleri kısa bir duâ yapıyorlar… 1. Tevhîd Bahri – Sebilci Hüseyin Efendi 2. Kasîde – Bi hamdillah benim hûb-cihân Muhammedim vardır – Sebilci Hüseyin Efendi 3. Duâ ve Fâtiha – Muzaffer Efendi 4. Rast İlâhi – Merhabâ ey mevlid-i peygamberî 5. Mâhur İlâhi – Allahümme salli alel Mustafâ 5. Velâdet Bahri – Hâfız Emin Işık Hocaefendi 6. Kasîde – Bugün bize vefâlarla safâ-yı Mustafâ geldi – Hâfız Emin Işık Hocaefendi 7. Duâ – Fahreddin Efendi Hazretleri

https://www.youtube.com/watch?v=XrMQ_7V9t9o

Münâcât Bahri -Sebilci Hüseyin Efendi

https://www.youtube.com/watch?v=8PbTQMhRhWI

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.