Oruç RABB’le Münasebettir

 

Oruç RABB'le Münasebettir .

 

Orucun, müminin Rabbi'yle münasebetinin alâmeti
olduğunu söyleyen Temel, "Bunun için azami şekilde
değerlendirmeye bakılmalıdır. Ramazan'da sabaha
uyanırken ayrı bir temkin, ayrı bir dikkat, ayrı
bir disiplinle uyanıp; akşamla kucaklaşırken de
ayrı bir haz ayrı bir büyü ve ayrı bir füsunla 
buluşmayı düşünmeli" diye konuştu. 


Prof.Dr. Nihat Temel

kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/ramazan/ramazan-guzeldir/216877/oruc-ruhun-terbiyesidir.html

………….

Dünyada itdügimüz tul ı emel fisar itmiş
Bir safasına nice yüz bin cefası var imiş
ilm ile savm u salat mü 'mine baki yar imiş
Bir vefasız fani dünyadur vefası yok sakın

Cahidi hz.

……..

Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiği hadis-i şerifte :
“ Allahu Teâlâ , oruç benim içindir. Karşılığı 
benim. Oruçluyu kendime yaklaştırırım. Oruçluyu 
arzusunu, yemesini ve içmesini benim için terk eder.
Oruç, oruçlu ile cehennem arasında kalkandır. Oruçlu
 için iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanında, 
diğeri Rabbini gördüğü zamandır. Oruçlunun ağız kokusu
 Allahu Teâlâ’nın katında misk kokusundan iyidir.” 
Buyuruldu.


Sıddık Naci Eren hz. Mübarek Aylar ve Geceler s.173

 

…….

Ve savmın farzı üç niyyetle eklüniki terketmek

Fecir doğrukta gün batıncaya imsak oldu Emrullah 

İ. Hakkı

 

Nik iyi yani fenanın zıddı manasına ise de burada
murat, içmek ve cima etmekten kinayedir. Zira 
bunlar nefse iyi gelen şeylerdir. Yani orucun 
farzları üçtür. (1) niyet etmek (2) niyyetin vakti
güneş indikten sonra kabakuşluğun evveline kadar 
olduğunu bilmek. (3) tului fecrin evvelinden güneş
batıncaya kadar yemek, içmek ve cima etmekten perhiz
edip sakınmaktır.
 

Kırkağaçlı HacıKamil Mısırlı hz. (Uşşaki Şeyhi)  
Hakikatı İslam s.96

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.