Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi

 

Evrad-ı Kadiriyye’den

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillâh.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emin-e vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullah.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men şerrefehullah..

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerremehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men allemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imâm-el-müttekiyn.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-Nebiyyin.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rahmeten lil-âlemiyn.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefiy-âl-müznibiyn.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûle Rabbil-âlemiyn.

 

Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve Enbiyâ’ihi ve hamelet-i arşihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’iyn.

Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habibike ve Resûlik-en-Nebiyyil ümmiyi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin-nin-Nebiyyil melihi sahib-il makam-il âlâ vel-lisan-il-fasih.

 

http://blog.ihvan.com.tr/author/esengul/page/82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arapçası :

http://www.meviza.com/vird/evrad-i-serife-i-kadiriyye

39.Salavat-ı Fethiyye’de de (Seyyid Ali Hamedâni Hz.) benzer salavat-ı şerife var.

http://www.mumsema.org/dua-ile-ilgili-bilgiler/30020-40-salavat-i-serife.html

Manası :

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Rasûlü.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Sevgilisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Dostu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Nebisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Temiz kulu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın En hayırlısı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Arş’ın Nuru.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Vahyi Emîn’i.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Tezyin ettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Şerefli kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Mükerrem kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Büyük yarattığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah’ın Öğrettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.
Salât ve selâm sana olsun Ey alemlere Rahmet olan.
Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbi’nin Rasûlü.

(Salât ve selâm sana olsun : Allah’ın rahmet ve in’âmı, bereket ve ihsânı, selâm ve senâsı senin üzerine olsun )

Allah’ın (CC), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlukatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Aleyhisselâm’a, O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun. Allah’ım..

Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah’ım.. Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) Nebî’ye Rahmet et.

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/01/evrad-serif-i-kadiriyye.html?_escaped_fragment_

https://www.ilimalemi.com/tasavvuf/13697-evrad-i-kadiriyye-ve-manasi.html

http://www.havasokulu.com/tasavvuf-tarikatler/2083-evrad-i-serife-i-kadiriyye.html

http://blog.ihvan.com.tr/evrad-i-serife-i-kadiriyye-serhi-ve-tercumesi.html

http://www.gavsulazam.de/turk/gavs/evradi-kadiriyye.htm

http://ruhsalenerji.org/Konu-evrad-i-serife-i-kadiriyye.html 

 

Okunuşu:

https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/evrad-i-kadiriyye

 

Sıddık Naci Eren Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Perşembe Evradı syf. 80-81-82-83

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.