Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

 

 

Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6).
…..
Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun kabrinin feyizlerini dile getirdiği on üçüncü ve on dördüncü kasidelerine göre Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi ziyaret eden masivadan soyunup temizlenir (K.13-2). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi ziyaret edenlerin kalbi feyizlerle dolar (K.13-3). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin dergahı dertlilerin sığınağı ve Uşşâkîlerin makamıdır (K.13-6). Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır:
Ey Salahi andelìb-i kalbi iden ter-zebun
Destan-ı Hazret-i Sultan Hüsamü’d-dìndir (K.13-7).
Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin kabri, cennete benzeyen, halleri arttıran bir makamdır (K.14-1). Çare arayan olup, onun feyzin dört nehri gibi olan makamına gidilmelidir, çünkü orası feyizler bahşeden bir sığınaktır (K.14-2). Anka kuşuna benzeyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin yuvasında, velayet doğanıyla sineğin kanatları aynı olur (K.14-3). İnsan onun makamında acz ile lütfunu arayarak halini arz etmelidir (K.14-4). İnsan, onun makamının gölgesine iftiharla başını sürebilir (K.145). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî, lütfuna susayanları ihsanıyla lütfuna kandırır (K.14-7).
…….
SALÂHADDÎN-İ UŞŞÂKÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI VE İNCELEMESİ Bedriye Gülay AÇAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Cemal Aksu

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.