Eşşehidi Secereyi Kerbela

Eşşehidi Secereyi Kerbela

Bismillahirrahmanirrahim

ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi
mübareke medheyledi Kur’an da Habib ehlini Hüda
Memleketi Rabbaniyeden bütün kainat zevkini
Ehlibeytten aldı feyzi manevi nuru gıda
Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen
Hadise-i azimelerde en büyüğü İmama-ı Hüseyin Şuheda
Ol sahnede yetmişiki yarenile verdiler ruhunu
Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda
Her birini zikir eyle uyansın kalbinde muhabbetleri
Ruzi mahşerde şefi-i müznibin olsun her biri sana
Penci aba kubbe-i beyza ehli hakikatı Muhammediye mahseni menba-i
On iki imam ile yevmil kıyam şehadetle bulsunlar vuslata
Enbiya evliya meyarı oldular aslında ruhen herbiri
İlmullahtan seyri ile batın aleminde eylediler arz-ı enbiya
Ol Muharrem’de imam-ı Hüseyin davetle küfe’ye icabetle reva
Meğer ki hüda tertip olunmuş ve aslı takni ruha
Her ne kadar tedbir faide vermedi muhkem sırrı kader
Zuhur eyledi onunda Cuma günü vakti sela şüheda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ol kulamı Süleyman
2 vahani ilahi kavre
3 Muhammed kesir
4 kesir mahdumi Muhammed
5 esseyyid mislim bini ukeyl
6 zindancı meşkür

Bunlardan evvel şehid olanlar açtı yolu ruhen sefir kesir
Hadise-i azim sinende aç batını bul seyri kesir

7 seyyidina Muhammedini müslim
8 ibrahim bini müslim
9 kayıs arabi
10 sarsar bini riya
11 macit bini riyaz
12 Ali burç bini riyahi
13 bulam gerve
14 zahir bini hüsan
15 Abdullah bini kalbi
16 berber bini hesin hamdani
17 Vehab bini Abdullah kelbi
18 Ömer ibni Halid
19 Halid bini omer
20 Sait bini Hatgele
21 Ömer bini Abdullah
22 Vakkas bini malik
23 Şeri bini İyd
24 müslime Azerbeycanı
25 Mahdum mislim Azerbeycanı
26 Hilal bini rafi
27 Abdurrahman beznı
28 Yahya binı mislim
29 Abdurrahman bini Urve
30 Enes bini malik
31 ömer bini muta
32 seyyidina fadıl ibni imam ali
33 haşim bini utabe
34 habib ibni mudair
35 hamza bini harir
36 zeyyid bini muhakir
37 enes bini mustafa
38 meczup ilahi reşap
39 müezzin cafer
40 malik bini utbe
41 yusuf bini haris
42 ulamı faris
43 kayıs ibni meşber
44 hanta bini said
45 zeyd bini ziyedisefir
46 said bini abdullah
47 habave bini haris
48 ömer bini ciyave
49 muhammed bini müktad
50 abdullah bini deccane
51 ulan said
52 senis bini suveyd
53 kayıs bini rabia
54 ömer bini faruk
55 müslim bini hammad
56 seyyidina abdullah mislim
57 seyyidina cafer bini akıl
58 seyyidina muhammed bini abdullah
59 seyyidina avf bini abdullah
60 seyyidina aun ibni evaf
61 muhammed bini enes
62 said bini dücane
63 kulam ferzehan
64 seyyidina abdullah bini imam hüseyin
65 seyyidina kasım bini imam hüseyin
66 seyyidina ebubekir
67 seyyidina osman bini imam ali
68 seyyidina aun bini imam ali
69 seyyidina abdullah bini imam ali
70 seyyidina abbas bini imam ali
71 seyyidina ali ekber bini imam hüseyin
72 seyyidina ali esker bini imam hüseyin

Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya
on gün muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha
Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resülden ayrılma
Bütün halin olsun makamı mahmud bulasın gurbetiha
Ya ilahi aşık Ruhiyi Visaliden aldığı üzere heran
Muhabbeti ehlibeytve şehidi kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha

Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.
Hakikat ve Marifet Sırları s.185

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.