Abdurrahman Sami Efendi’nin Ilahilerinden

                                 Abdurrahman Sami Efendinin İlahileri Nutuk : Abdurrahman Sami Saruhani* kuddise sırruh Beste : Belirsiz Makam : Uşşak Usul : Sofyan Dîdemiz giryân sînemiz sûzân Rûhumuz hayrân Halvetîleriz Cismimiz büryân derdimiz dermân Aşkımız burhân Celvetîleriz Sırr ile seyrân şevk ile […]

Muzaffer Ozak Hz’nin Çocukluk hatıralarından

                                            Muzaffer Efendi Hazretlerinin Çocukluk Hâtırâları ABDURRAHMAN SÂMÎ EFENDİ Yine çocukluğunda kendisine çok tesir eden bir hâdiseyi Efendi Hazretleri şöyle anlatıyor : “Ben fakîri okutarak, bu mesleğe sâhip olmama sebeb olan merhûme annem Hâcce […]

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Vasiyyeti

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Vasiyyeti                       Muzaffer Efendi Hazretleri Envârü’l Kulûb adlı eserinde ilk mürşidi Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin irtihâlinden birkaç gün önce kendisine nasıl vasiyyet ettiğini şöyle anlatıyor : Pek sevdiğim ve babam makamında saydığım üstâdım, hocam, velîni’metim Sâmî-i Saruhânî Hazretleri ile cuma namazlarından […]

Bedreddin Yahya Efendi

                  BEDREDDİN YAHYA EFENDİ (1952-2012)   Bedreddin Yahya Efendi 1952 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde dünyaya geldi. İslami eğitimine babasının rehberliğinde Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek başladı. Babası Şazeli ve Kadiri yollarında yetkili ve başarılı bir rehber idi. Bedreddin Yahya Efendi, babası ve dedesi gibi eğitimine El-Ezher üniversitesinde devam etti. […]

Üsküp’lü Afife Hanım

İsmail Hakkı Hazretleri’nin Bursa’daki Kabr-i Şerifi İsmail Hakkı Bursevi(v.1087/1676) ve Hanımı Afife Ayşe Uşşaki İsmail Hakkı Bursavi Aydos’ludur(Bugünkü Bulgaristan’da/Bir Uşşaki dergahı da Aydos’ta mevcut idi.).İsmail Hakkı Bursavi 24 yaşında Üsküp’te Mürşid Mustafa Uşşaki’nin (v.1090/1679) kızı Afife Hanım ile evlendi. İsmail hakkı’nın ilk eşi Afife Hanım ile beraber Köprülü Usturumca’ ve oradan da Bursa’ya göçdüğünü biliyoruz. […]

Edirne’de Uşşâkîler

XIV. ASIRDAN BU YANA EDİRNE’DE FAALİYETTE BULUNAN UŞŞÂKÎ TEKKELERİ ve ŞEYHLERİ                                   Hasan Sezai Hz. Türbesi   Uşşâkiyye Uşşâkî Şeyhleri İbrahim Efendi (ö. 1024/1615) Muslihiddîn Efendi (ö. 1046/1637) Mûsâ Efendi (ö. 1100/1688) Âlim Sinân Efendi (ö. ?) Kuloğlu Mustafa […]

Edeb Ya Hu

Edeb Ya Hu                           EDEB YA HU Yazı Türü: Celi Sülüs.  Levent Karaduman   Bir seyahat esnasında,eski bir kasabada,virane bir şekilde olan bir mescidin içinde,bir türbe.Ne kadar virane de olsa yeni harflerle yazılmış bir levha gözünüze çarpar ve pür dikkat kesilirsiniz üzerindekini okurken. […]

Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hz. Almanca’da

Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hz. Ein neues Zeitalter beginnt. Die Welt nähert sich immer schneller der prophezeiten Endlosigkeit. Die Menschen brauchen von Tag zu Tag immer mehr einen Hauch, der sie wieder zum Leben erweckt. Die Menschen, die fast von Ängsten, Unruhen und Lieblosigkeit betäubt sind, sind auf der Suche nach etwas. Diese Suche […]

Tarik-i Uşşaki’de Aşk Şiirlerinden

  AŞK                                       Göründü dergah-ı sultan bize uşşakiler dirler Bu aşk içre olup canan bize uşşakiler dirler (124/1) … Terk-i can it gel canan olmak dilersen aşka uy Bin gönülden dil-dehan olmak dilersen aşka uy Sek — […]

Pir Hz ve Silsilesi Arapça dilinde

وقف العشاقي حياة السيد الشيخ حسن حسام الدين العشاقي قدس سره إمام المتصوفة الكبير، الغوث الأعظم، سراج ومنار عصره، أستاذ ومرشد سلاطنة آل عثمان، مربي المئات من الخلفاء مرشدا المئات من الآلاف من مريده، النائل ختاما عنوان الشيخ الأعظم، الذي اعتبره الملايين إمامهم وقدوتهم حتى سلكوا سبيله وتبعوا طريقته، وذاع صيته في الآفاق فعرفه القاصي […]